Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

vrijdag 23 september 2016, 13.00 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Vrede op de Filipijnen

Eind vorige maand was er na een impasse van jaren eindelijk een doorbraak in het vredesproces tussen de regering van de Filipijnen en het communistische Nationale Democratische Front. Er werd onder andere een wapenstilstand overeengekomen. De Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging (NFS) heeft naar aanleiding van deze doorbraak een oproep tot steunbetuiging aan de vredesbesprekingen gedaan. De NFS schrijft in de oproep dat het belangrijk is dat de oorzaken van het conflict worden weggenomen. Belangrijke oorzaken zijn de bittere armoede, werkloosheid, corruptie, het falen van justitie, het schenden van mensenrechten, geschillen over land, bezit en gebruik van natuurlijke hulpbronnen, marginalisering van inheemse gemeenschappen, en het gebrek aan respect voor en erkenning van voorouderlijke domeinen en de rechten van de inheemse bevolking. Ik heb de oproep, die je hier kunt lezen, uiteraard gesteund.

donderdag 22 september 2016, 10.17 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry leest

Niks geleerd van Irak

Een Britse parlementaire commissie deed onderzoek naar de NAVO-interventie in Libië in 2011. De conclusies zijn snoeihard en maken duidelijk dat men helemaal niks heeft geleerd van eerdere fouten in Irak. In het begin deze maand gepubliceerde rapport wordt gesteld dat de militaire interventie ondoordacht was. De regering-Cameron baseerde zich op onbetrouwbare inlichtingen en onjuiste aannames. De regering had bijvoorbeeld kunnen weten dat er onder de opstandelingen die zij steunde in de strijd tegen kolonel Kadhafi veel extremisten zaten. De aanleiding voor de aanval tegen het Kadhafi regime was een dreigende massaslachting is rebellenbolwerk Benghazi. Maar deze dreiging, aldus de parlementscommissie, is overschat om de inval te legitimeren. Tenslotte concludeert het rapport dat Libië na de interventie politiek is ingestort omdat er geen plan was voor het post-Kadhafi-tijdperk. Het land is vervallen tot een grote chaos waar Islamitische Staat en andere Al Qaida achtige organisaties garen bij spinnen. Hier kun je het rapport lezen.

vrijdag 16 september 2016, 18.21 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Nobelprijswinnaar kritisch over Nederland

Foto UNIDO CC BY-ND

Volgende week komt het nieuwste boek van Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz uit, onder de titel “De euro. Hoe de gemeenschappelijke munt Europa bedreigt”. Daarin betoogt hij dat de huidige euro onhoudbaar is, en opnieuw voor problemen zal zorgen binnen de EU. Ook neemt hij de rol van de noordelijke lidstaten tijdens de eurocrisis onder de loep. Nederland krijgt daarbij een flinke veeg uit de pan: ons land volgt volgens Stiglitz braaf de Duitse lijn, waarbij de beide landen streng bezuinigingsbeleid dicteren aan landen getroffen door de crisis en weinig coulance tonen. Stiglitz zegt in het FD van vandaag dat Griekenland tijdens de crisis door de trojka (het beruchte samenwerkingsverband bestaande uit de Europese Commissie, het IMF en de ECB) gedwongen werd om tien dagen oude melk te verkopen als verse. De Nederlandse zuivelindustrie profiteerde daarvan, de lokale boeren werden de dupe.

Ik ben het volstrekt met Stiglitz eens dat de euro landen uit elkaar gedreven heeft en dat de huidige EU vooral gunstig is voor grote bedrijven en de financiële sector, die via hun sterke lobby-apparaat veel te veel invloed uitoefenen op Brussels beleid. De EU zal zichzelf snel opnieuw uit moeten vinden en eindelijk een sociale weg inslaan, anders ligt desintegratie op de loer.

woensdag 14 september 2016, 15.10 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Stop Europese centralisatie

Foto pickled_newt CC BY-NC-ND

Vandaag sprak Commissievoorzitter Juncker zijn jaarlijkse “State of the Union” uit, waarin hij de plannen en ambities van de Europese Commissie ontvouwt. Hij legde daarbij de nadruk op een Unie die beschermt door zichzelf te verdedigen. Juncker streeft overduidelijk naar meer centralisatie binnen de EU. Zo pleitte hij onder meer voor Europese defensie, inclusief een militair hoofdkwartier, een Europese minister van Buitenlandse Zaken, en een versterkte rol voor zijn eigen investeringsstokpaardje: het Juncker-fonds. Ook noemde hij CETA, het handelsverdrag met Canada, het beste dat de EU momenteel kan overkomen.
(meer…)

donderdag 8 september 2016, 10.11 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Europese Rekenkamer kraakt Moldavië

Foto Nicolas Raymond CC BY

De Europese Rekenkamer onderzoekt onder meer of Europees geld nuttig besteed wordt en effect heeft. Helaas valt dat soms nogal tegen. Zoals in het geval van Moldavië, het armste land van Europa. Dat land ontvangt de meeste steun uit de EU per inwoner en kreeg sinds 2007 ruim 780 miljoen euro om het openbaar bestuur te hervormen. Daarin heeft het echter gefaald. Enerzijds lag dat aan een gebrek aan politieke wil van Moldavië, dat geplaagd wordt door corruptie. Maar ook de Europese Commissie heeft steken laten vallen. Zo had de Commissie volgens de Europese Rekenkamer sneller kunnen ingrijpen toen bleek dat het mis ging, en waren de programma’s onvoldoende afgestemd op de nationale strategieën.

Het valt te hopen dat zowel Moldavië als de EU lessen trekken uit dit kritische rapport van de Europese Rekenkamer, want verspilling van Europees geld ondermijnt de steun van burgers voor Europa. Eerder deed ik daarom een aantal voorstellen om Europees geld te beperken en oormerken. Dat stuk is hier terug te lezen.

woensdag 7 september 2016, 13.53 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Praten met Netanyahu

Aangezien wij altijd met alle conflictpartijen die ertoe doen het gesprek aangaan, sprak ik vandaag in de commissie Buitenlandse Zaken met de Israëlische premier Netanyahu. Natuurlijk vroeg ik hem naar het nederzettingenbeleid dat vrij algemeen wordt gezien als het grootste obstakel voor de vrede. Ik hekelde het feit dat die nederzettingen steeds weer worden uitgebreid maar tevens dat er in de grote gebieden eromheen (area C, zo’n 61 procent van de Westoever) projecten die met Europees geld zijn gebouwd worden gesloopt. De antwoorden waren verbluffend. De nederzettingen zijn in de ogen van de premier geen enkel probleem en Israël zal ze ook niet weghalen. Jullie hebben toch ook Belgische enclaves in Nederland en die vormen ook geen probleem, zo betoogde hij. Dat die Belgische enclaves niet in strijd zijn met het internationaal recht en de Israëlische nederzettingen wel, liet hij buiten beschouwing. Het vernietigen van bouwprojecten in area C die met Europees geld zijn gefinancierd verdedigde hij met verwijzing naar de Akkoorden van Oslo. Daarin staat dat er wel in die gebieden gebouwd mag worden maar in overleg. In de praktijk betekent dit dat er niet of nauwelijks in area C gebouwd kan worden en dat de bezetting dus niet alleen de nederzettingen betreft maar ook de gebieden erom heen. De uitspraken van Netanyahu geven weinig hoop op een tweestatenoplossing onder zijn bewind. Op de grond raakt die oplossing in ieder geval steeds verder buiten beeld.

dinsdag 6 september 2016, 14.17 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Eerste Diaspora Oorkonde uitgereikt


Santokhi neemt de oorkonde in ontvangst

Gisteren is in de Tweede Kamer de eerste Diaspora Oorkonde uitgereikt. De gelukkige ontvanger was politicus Chandrikapersad Santokhi. Hij kreeg de prijs onder andere voor zijn grote actieve betrokkenheid bij de verbroedering van de Surinaamse gemeenschap en van de Surinamers in diaspora, zijn uitgesproken mening over de toekomstige ontwikkeling van het diasporabeleid en het actief betrekken van de Surinaamse diaspora bij de ontwikkeling van Suriname. Stichting Satya Dharma, waar het initiatief van uitgaat, stelt dat Santokhi de enige politicus is die zowel in woorden als in daden steeds weer aantoont de Surinaamse diaspora nauw te willen betrekken bij de ontwikkeling van Suriname. Vanwege mijn eigen betrokkenheid bij de Surinaamse gemeenschap in Nederland is mij gevraagd de prijs uit te reiken. Daar was ik uiteraard graag toe bereid. De Surinaamse gemeenschap in Nederland kent vele talenten met een grote betrokkenheid bij Suriname. Als deze via actief en structureel diasporabeleid bij de ontwikkeling van Suriname wordt ingezet, is dat goed voor beide landen. Santokhi speelt daarbij een belangrijke rol en als ik persoonlijk een steentje kan bijdragen dan doe ik dat graag.

woensdag 31 augustus 2016, 11.32 uur – Harry
Categorie: Algemeen

TTIP komt er niet

Foto Elton Wollenberg

Het waren niet de minsten die deze week het failliet van TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en VS, aankondigden. Eerst zei de Duitse vicekanselier Sigmar Gabriel dat de onderhandelingen over TTIP “feitelijk mislukt zijn, ook al wil niemand dat echt toegeven”. Mijn collega Jasper van Dijk stelde schriftelijke vragen over zijn uitspraken. Vervolgens deed de Franse regering er nog een schepje bovenop met de oproep om de onderhandelingen over TTIP te stoppen wegens gebrek aan draagvlak en het feit dat de VS te weinig tegemoet komen aan de Europese eisen.
(meer…)

maandag 29 augustus 2016, 20.44 uur – Harry
Categorie: Harry schrijft

Tweede druk ‘Surinamers in de polder’

Vorige week is de tweede druk van ‘Surinamers in de polder’ verschenen. De eerste druk was in een half jaar tijd uitverkocht. De tweede druk verschilt van de eerste omdat nu het levensverhaal van Diane Vlet is opgenomen. Zij is geboren in Onverwacht en kreeg van haar Arowakse moeder een inheemse opvoeding. Ik ben enorm blij met de opname van het interview met Diane. Het verhaal van de inheemse Surinamers ontbrak in het boek en met de geschiedenis van Diane Vlet is het boek completer geworden. In het najaar wil ik samen met andere auteurs en organisaties van inheemse Surinamers, een bijeenkomst organiseren speciaal gericht op de inheemse bevolking van Suriname. Er is een toegenomen belangstelling voor de inheemse bevolking van Suriname. De grote belangstelling voor het boek ‘Indiaans verhaal’ van Reinier Artist was veelzeggend. Diane Vlet zei in het interview dat ik met haar had dat ze alles wil doen om de indianen zichtbaar te maken. Daar ga ik haar een handje bij helpen.

donderdag 25 augustus 2016, 14.45 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Historisch akkoord Colombia

Na 52 jaar strijd en vier jaar onderhandelen lijkt het eindelijk zover: vrede in Colombia. De Colombiaanse regering en guerrillabeweging Farc zijn tot een vredesakkoord gekomen, waarmee er een einde komt aan het oudste conflict in Latijns-Amerika. Afgesproken is dat de Farc wordt gedemobiliseerd, ontwapend en gere-integreerd. Van de kant van de regering is beloofd dat in het platteland, waar de Farc enige steun geniet, geïnvesteerd zal worden. Het akkoord moet nog wel door de achterban van de Farc worden goedgekeurd, waarna er een landelijk referendum over gehouden kan worden. Hopelijk gooit dat geen roet in het eten, want dit conflict, dat al tot 220.000 doden en honderdduizenden gewonden heeft geleid, kent alleen verliezers.

Volgende pagina »