Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

Woordvoerder energie en wonen in de Tweede-Kamer

donderdag 17 april 2014, 10.01 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

MENSENRECHTEN IN DE WESTELIJKE SAHARA


(Foto: United Nations Photo CC)

Later deze maand wordt er in de VN-Veiligheidsraad besloten over verlenging van de VN-missie in de Westelijke Sahara. Dit is de enige moderne missie van de VN zonder mensenrechtencomponent, vooral omdat Marokko daar fel tegenstander van is. Mensenrechtenschendingen in het gebied krijgen hierdoor onvoldoende aandacht. Omdat ik het belangrijk vind dat mensenrechtenmonitoring wel onderdeel van de VN-missie uit gaat maken, heb ik de minister de volgende vragen gesteld: (meer…)

zondag 13 april 2014, 9.48 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Hoop uit Iran

image

Tussen alle negatieve berichten over mensenrechtenschendingen in Iran komt er af en toe ook een hoopgevend geluid. Een vertegenwoordiger van de bahá’í-gemeenschap in Nederland wees me op een symbolische maar moedige actie van een Iraanse ayatollah die op zijn blog schrijft dat het accepteren en vreedzaam samenleven met andere religies in het verleden veel beter was dan de haat die nu gezaaid wordt. Daarnaast biedt hij een kunstwerk aan de bahá’í-gemeenschap aan. Dat is een zeer dappere daad die verregaande implicaties kan hebben; het geloof van de bahá’i is in Iran immers verboden. De actie van deze ayatollah is van betekenis en staat niet op zichzelf. Er is een groeiend aantal geluiden van religieuze geleerden die samen een constructieve en principiële stem vormen die het verdient om ondersteund en gepromoot te worden. Hier lees je meer over dit opmerkelijke initiatief.
 

donderdag 10 april 2014, 14.18 uur – Harry
Categorie: Algemeen

STAAK ONDERHANDELINGEN TTIP

Is het een goede zaak dat de EU en de VS meer economische samenwerking met elkaar nastreven om de groeiende economische macht van China te compenseren? Met deze vraag benaderde de redactie van het politicologenblad van de UvA, Discorsi, mij onlangs. Er is op zich natuurlijk helemaal niets mis met economische samenwerking tussen de EU en de VS. Sterker nog, dit kan grote voordelen voor beide partijen opleveren. Om deze nauwere economische samenwerking tot stand te brengen, wordt nu onderhandeld over een vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS, TTIP. Ik vrees dat dit verdrag in de praktijk wel eens twee grote verliezers op zou kunnen leveren, vooral omdat een race to the bottem er het gevolg van kan zijn. Sociale verworvenheden worden dan stuk voor stuk afgebroken. Dat moet natuurlijk voorkomen worden. Daarom is het beter de onderhandelingen over TTIP te staken. Benieuwd naar de rest van mijn antwoord op de vraag? Lees dan hier het artikel.

dinsdag 8 april 2014, 16.27 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Stop sloop verzorgingstehuizen!

Het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Daar is op zich niets mis mee, maar dat zou een vrije keuze moeten zijn én blijven. Bovendien wordt er ook nog eens fors bezuinigd op de thuiszorg, wat langer thuis wonen nog extra bemoeilijkt. Vanwege de voortvarende aanpak van het kabinet verdwijnen 700 van de 1300 verzorgingshuizen, wat nu al leidt tot schrijnende situaties. Tachtig- en negentigjarigen moeten nu plots hun vertrouwde stek verlaten voor elders. Dat is een ingrijpende gebeurtenis voor deze hoogbejaarden en ook voor hun familie. Zo ga je niet met ouderen om! De SP voert daarom actie o.a. met een handtekeningenactie. Tekenen doe je hier.

zondag 6 april 2014, 11.44 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Kapitalist philip morris

image

“Dit is een voorbeeld hoe kapitalisme is verworden. Hier gaat het om grootverdieners die vanwege winstmaximalisatie een hele tent opdoeken en totaal niet om de mensen en hun gezinnen denken. Dit is de arrogantie van een multinational.” Dat zijn niet mijn woorden maar die van Jet Grimbergen van FNV Bondgenoten en ze heeft helemaal gelijk. Philip Morris maakt met de fabriek in Bergen op Zoom gewoon winst maar besluit van de ene op de andere dag zo’n 1300 werknemers op straat te zetten. Met toeleveranciers meegerekend komen er misschien wel 2000 mensen op de keien. Het wordt hoog tijd om het internationale bedrijfsleven aan banden te leggen zodat niet meer met één pennenstreek grote bedrijven het land kunnen verlaten. In Duitsland schijnen ze dat niet zonder boete te kunnen doen. Dat moeten wij ook maar eens gaan invoeren zodat er in ieder geval nog een rem zit op dit soort asociaal ondernemers gedrag. Het maakt in Bergen op Zoom niets ongedaan maar het kan in de toekomst wellicht al te lichtvaardige bedrijfsbeslissingen voorkomen.

woensdag 2 april 2014, 15.22 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Welkom Michiel!

image

Vandaag is Michiel van Nispen (31) beëdigd als Kamerlid. Michiel volgt Jan de Wit op als justitiewoordvoerder en dat zal niet heel moeilijk zijn omdat hij al jarenlang beleidsmedewerker is op dat terrein. In bredavandaag.nl geeft Michiel blijk van een stevige ambitie als Kamerlid: “Misschien is het te hoog gegrepen, maar ik wil iets doen om de toegang van het recht voor mensen met lage inkomens te vergroten. Mensen met lage inkomens moeten ook naar de rechter kunnen stappen. Nu kunnen zij vaak een advocaat niet betalen en zal het onrecht blijven bestaan.” Vandaag kan hij meteen aan de slag daarmee. Hij mag met staatssecretaris Fred Teeven in debat over de gefinancierde rechtsbijstand. Ik wens Michiel alle succes in de Tweede Kamer en ben ervan overtuigd dat we nog veel van hem gaan horen.

dinsdag 1 april 2014, 17.55 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Adieu Jan de Wit

image

Vandaag heeft collega Jan de Wit voor het laatst in de Tweede Kamer zijn hand mogen opsteken ter ondersteuning van een motie. Meteen daarna heeft hij afscheid genomen na bijna 20 jaar trouwe dienst in Den Haag. In mei 1994 begon hij als fractiemedewerker voor Jan Marijnissen en Remi Poppe, daarna enkele jaren als lid van de Eerste Kamer om vervolgens in 1998 Tweede Kamerlid te worden. Jan heeft als justitiewoordvoerder naam gemaakt als hoeder van de rechtstaat in Nederland en kreeg grote waardering in zijn hoedanigheid als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar het financiële stelsel. Bijzondere omstandigheid is dat Jan tegelijkertijd met zijn vrouw Riet de Wit afscheid neemt van de actieve politiek; Riet was jarenlang wethouder in Heerlen waar de SP ook bij de laatste verkiezingen de grootste partij is geworden. Bijna 69 jaar oud gaat Jan het nu rustiger aan doen. Het is hem van harte gegund. Het gaat je goed Jan!

maandag 31 maart 2014, 15.43 uur – Harry
Categorie: Algemeen

De Staat van Europa

Vandaag debatteer ik in de Tweede Kamer over de Staat van de Europese Unie. Bijzonder aan dit jaarlijkse debat over de Europavisie van het kabinet is dat ook Europarlementariërs aan het debat mogen deelnemen, zoals onze Europarlementariër en lijsttrekker Dennis de Jong. Bijzonder is ook dat het debat een paar maanden voor de Europese verkiezingen op 22 mei plaatsvindt. Mijn hele bijdrage aan dit debat lees je hier: (meer…)

zondag 30 maart 2014, 21.46 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Sociaal leenstelsel blijkt asociaal

image

Het leenstelsel dat minister Bussemaker (PvdA) bij de studiefinanciering wil invoeren, zal in de praktijk asociaal uitvallen. Onderzoek onder 6000 studenten toont dat ondubbelzinnig aan. Tien procent van hen zou niet meer gaan studeren als de studiefinanciering een lening wordt en ruim de helft zou langer thuis wonen of terugkeren naar het ouderlijk huis. Dat laatste legt beperkingen op aan de studiekeus. Dat zou ook het resultaat zijn van het afschaffen van de OV-kaart voor studenten. De LSVb heeft helemaal gelijk als ze zegt dat invoering van het leenstelsel desastreus is voor de kenniseconomie die Nederland wil zijn. Het leenstelsel van Bussemaker is allesbehalve sociaal; het is ronduit asociaal.

donderdag 27 maart 2014, 13.20 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Voorkom Brexit met een referendum

De bevolking van het Verenigd Koninkrijk geeft in een recente peiling aan dat van alle landen en instituties de Europese Unie het minst geliefd is. Alleen landen als Saoedi-Arabië, Noord-Korea en Iran scoren slechter. Voor- en tegenstanders van het EU-lidmaatschap houden elkaar in evenwicht, zo bleek ook uit de peiling. Dat betekent dat premier Cameron een grote kans loopt dat de Britten in het door hem beloofde referendum in 2017 het EU-lidmaatschap afwijzen. Vooralsnog blokkeren de andere landen de door hem gewenste verdragswijziging om bevoegdheden terug te halen, wat hij wil om de steun voor het lidmaatschap te vergroten. Een vertrek van het VK, een zogheten Brexit, lijkt me een slechte zaak. Het kabinet beweert zelf ook bevoegdheden te willen terughalen. Daarom kabinet: voorkom een Brexit, haal bevoegdheden terug uit Brussel en volg het Britse voorbeeld om en referendum daarover te organiseren. Het komt het draagvlak voor de EU alleen maar ten goede.

Volgende pagina »

25 queries. 0,176 seconds. Powered by WordPress

www.sp.nl