Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

donderdag 3 september 2015, 22.01 uur – Harry
Categorie: Harry leest

Molukse acties nader bekeken

Peter Bootsma, auteur van het 15 jaar geleden boek ‘De Molukse Acties’, heeft zijn werk geactualiseerd. De directe aanleiding hiervoor was nieuw beschikbaar gekomen archiefmateriaal dat door de journalist Jan Beckers in een rapport was verwerkt. Daarna kwam er een archiefonderzoek in opdracht van de minister van Justitie. Gezien de politieke aandacht die de treinkaping bij De Punt de afgelopen jaren kreeg, was ik vooral in het deel geïnteresseerd dat over De Punt gaat. Lezing van dat hoofdstuk deed mij toch weer rillen: de kaping was schokkend, de beëindiging ervan eveneens. Foto’s zorgen voor stille getuigen van kaping en bevrijding. De herziene uitgave van ‘De Molukse Acties’ is een must voor iedereen die wil begrijpen wat er in de jaren ‘70 rond de Molukkers is gebeurd.

dinsdag 1 september 2015, 12.51 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Safe havens in Syrië

CDA-leider Buma heeft voorgesteld om onder meer in Syrië ‘safe havens’ in te stellen waar vluchtelingen een veilig heenkomen zouden kunnen zoeken. Op het eerste gezicht lijkt dit een sympathiek idee maar nadere beschouwing leert dat het luchtfietserij is. Safe havens moeten vanuit de lucht worden beschermd en dat vereist een beveiligde zone waar niet gevlogen wordt door de luchtmacht van president Assad. Het vereist uitschakeling van het luchtafweergeschut van Assad. Het vereist ook de inzet van grondtroepen om de safe haven tegen IS en andere terreurgroepen te beschermen. Niet alleen is er voor dat alles geen VN-mandaat, er is ook geen politieke steun voor een dergelijke militaire inzet. Niet in Nederland, niet in Europa en ook niet in de VS. Er zijn in de geschiedenis ook geen voorbeelden van geslaagde ‘safe havens’, wel van jammerlijk mislukte pogingen daartoe met Srebrenica als triest dieptepunt. In plaats van weer meer inzet van militair geweld zal er in Syrië gezocht moeten worden naar een politieke oplossing en een staakt-het-vuren. Daarvoor moeten alle betrokken partijen, ook die van de regering van Assad, rond de tafel.

maandag 31 augustus 2015, 7.15 uur – Harry
Categorie: Harry bezoekt

achter de schermen bijeen

Afgelopen weekend kwam onze fractie op een rustige locatie bijeen; in Zwartsluis. We bespraken daar achter de schermen, weg van de drukte in Den Haag, het komende politieke jaar met gasten uit binnen- en buitenland. Veel aandacht was er voor ZZP’ers en de crisis met de euro/EU. Ook stonden we stil bij de staat van Nederland en de richting die het kabinet op wil. Traditiegetrouw zijn er bij deze fractieweekenden ook sportieve elementen. Dit jaar konden we ons, onder deskundige begeleiding, uitleven met schermen. Dat is handig als je de proefballonnetjes van het kabinet (‘volgend jaar gaat iedereen er op vooruit’) wilt doorprikken. Ik heb nooit geweten dat schermen zo’n intensieve sport is. Na anderhalf uur moest het vochtverlies collectief worden gecompenseerd.

woensdag 26 augustus 2015, 12.52 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Pak Europese fraude echt aan!


Dat er veel gefraudeerd wordt binnen het EU-budget, is bekend. Maar uit een recent EU-rapport blijkt dat de lidstaten het wel heel bont gemaakt hebben het afgelopen jaar. Ten opzichte van 2013 nam het aantal incidenten met bijna 50% toe. Het bekrachtigt maar weer eens het feit dat de Europese Rekenkamer de verantwoording van de Europese uitgaven al 20 keer op rij heeft afgekeurd. Positief is dat het hoge fraude-percentage te maken heeft met betere opsporings- en rapportage-instrumenten. Tegelijkertijd betekent dit dat er waarschijnlijk nog veel meer lijken in de Europese kast verborgen zitten dan we denken. Daarom stelde ik de minister van Buitenlandse Zaken de volgende vragen:
(meer…)

maandag 24 augustus 2015, 13.16 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Oorlog in Turkije

Er komen zeer zorgwekkende berichten uit het zuidoosten van Turkije sinds in juli de strijd tussen het Turkse leger en de PKK is geëscaleerd. In media wordt geschreven over oorlogssituaties in verschillende plaatsen in het gebied. Meerdere dorpen zouden ook zijn omsingeld door het Turkse leger. Naar aanleiding van deze berichten heb ik minister Koenders van Buitenlandse Zaken de volgende vragen gesteld:

(meer…)

zondag 23 augustus 2015, 23.37 uur – Harry
Categorie: Algemeen

corbyn for president!

Mijn politieke vriend bij het Britse Labour, Jeremy Corbyn, lijkt af te stevenen op het leiderschap van zijn partij. Ik ken Jeremy al vele jaren en demonstreerde schouder aan schouder met hem tegen de oorlog in Irak, tegen de Europese Grondwet en vóór kernontwapening. We publiceerden ook samen. Corbyn is een klassiek-linkse politicus die in de Labourparty vaak standpunten innam die haaks stonden op die van Tony Blair. Ook op sociaal-economisch gebied is Corbyn klassiek links: tegen privatisering van publieke diensten en voor een sterke en regulerende overheid. Op fiscaal gebied wil hij de grootverdieners en bedrijven meer laten bijdragen aan de gemeenschap. Logisch dat de rijke Britten, Tony Blair voorop, campagne voeren tégen Corbyn als mogelijke leider van Labour. Ze schilderen hem daarom af als overjarige Marxist die het land naar de knoppen zal helpen. Waar hebben we dat meer gezien? Het wordt een spannende tijd voor Jeremy die ondanks zijn leeftijd (66) nog fit genoeg is om enkele rondjes mee te draaien.

vrijdag 21 augustus 2015, 16.00 uur – Harry
Categorie: Harry vraagt

Laat Jaitsen Singh (71) naar Nederland komen!

De Surinaamse Nederlander Jaitsen Singh (71) zit al 31 jaar in de VS gevangen voor een misdrijf dat hij vermoedelijk niet heeft gepleegd. In zijn rechtszaak zijn grote fouten gemaakt en valse getuigenissen afgelegd. Singh zou eerder vrij kunnen komen als hij schuld bekent maar dat weigert hij omdat hij onschuldig zegt te zijn. Omdat Jaitsen Singh Nederlander is zou hij naar een Nederlandse gevangenis overgebracht kunnen worden maar de minister van Justitie wil hem niet naar NL laten terugkeren omdat Sigh geen binding meer met Nederland zou hebben. Daar denkt zijn familie begrijpelijkerwijs heel anders over. De zaak van Singh wordt door een Nederlandse advocaat opnieuw bekeken maar in de tussentijd zou hij gewoon naar Nederland kunnen worden overgebracht. Mijn collega Michiel van Nispen dringt daar in vragen aan de minister ook op aan. Om zijn verzoek te steunen ben ik samen met de Vereniging Surinaamse Nederlanders een petitie gestart om het verzoek om overbrenging te steunen. Teken die petitie hier en verspreid hem verder via sociale media!

woensdag 19 augustus 2015, 11.40 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Oorlogsmisdaden Jemen

Sinds maart dit jaar bombardeert de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië Jemen. Daarbij zijn al duizenden doden gevallen, waaronder veel burgers. Het is overduidelijk dat op grote schaal ernstige schendingen van het oorlogsrecht worden begaan, door alle partijen in het conflict. Onlangs riep Human Rights Watch op dat de Mensenrechtenraad van de VN een resolutie zou moeten aannemen zodat een internationale commissie onderzoek kan doen naar alle vermeende schendingen van het oorlogsrecht sinds de uitbraak van het gewapende conflict. Ik heb minister Koenders van Buitenlandse Zaken opgeroepen steun te geven aan deze oproep, maar het antwoord is teleurstellend. In feite houdt het westen, waaronder Nederland, de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië de hand boven het hoofd. Dat is een heel ernstige zaak. Hieronder lees je de vragen en antwoorden:

(meer…)

dinsdag 18 augustus 2015, 17.25 uur – Harry
Categorie: Harry leest

Over vuilnismannen en bankiers

Reces is geen vakantie en daarom komt de Kamer morgen weer bijeen om over Griekenland te praten. Gelukkig heb ik ook tijd gevonden voor verdieping en in dat kader heb ik een aantal boeken gelezen. De afgelopen dagen las ik het boekje ‘Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers’. Ja, je leest het goed: vuilnismannen verdienen meer (maar krijgen minder) dan bankiers. De auteurs van dit meer dan lezenswaardige essay, Rutger Bregman en Jesse Frederik, geven antwoord op vragen als: Wat is een rechtvaardig loon? Wanneer is er recht op eigendom? Welke belasting is redelijk op inkomen en vermogen? Dit boekje leest een stuk makkelijker dan die dikke pil van Thomas Piketty. Lees hieronder wat ik van dit boekje vind.
(meer…)

vrijdag 14 augustus 2015, 23.07 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Nabestaandenregeling Nederlands-Indië verlengd

Vorige maand riep ik in een opiniestuk op dat de termijn waarbinnen nabestaanden van Indonesiërs die standrechtelijk door Nederlandse militairen zijn geëxecuteerd een verzoek tot schadevergoeding kunnen indienen, moet worden verlengd. Op de vragen die ik naar aanleiding van deze kwestie aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken stelde, kwam gisteren een positief antwoord. De regeling wordt met twee jaar verlengd. Dat is een heel goede zaak, want het is duidelijk dat sommige mensen in Indonesië meer tijd nodig hebben om hun papieren op orde te krijgen en anderen zelfs nog helemaal niet van de regeling voor schadevergoeding op de hoogte zijn. Hier lees je mijn vragen hierover en de antwoorden van de minister.

Volgende pagina »