Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

dinsdag 18 oktober 2016, 12.27 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Ondermijning democratie

Het is moeilijk te geloven, maar sinds het Oekraïnereferendum plaatsvond is er alweer ruim een halfjaar verstreken. Als het aan Rutte ligt, zou de beslissing over het opvolgen van de uitslag van 6 april, een overduidelijk ‘nee’ tegen het associatieakkoord met Oekraïne, zelfs over de verkiezingen heen getild worden. Gelukkig werd er eind september een motie aangenomen die de regering oproept om vóór november met een oplossing te komen. Rutte lijkt, getuige de jongste berichten, te zinspelen op een zogenaamde ‘opt-out’ voor Nederland wat betreft militaire samenwerking. Maar dat is huichelachtig. De bevolking stemde namelijk tegen het héle Oekraïneverdrag, en niet slechts tegen een onderdeel ervan. Op welk compromis Rutte ook aanstuurt, het zal allemaal geen recht doen aan de uitslag van het referendum. Volgens de wet resten hem slechts twee opties: de uitslag negeren, of de goedkeuringswet intrekken. Daar zal ik hem aan blijven herinneren, want ieder alternatief is een ondermijning van de democratie.

maandag 17 oktober 2016, 10.04 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Europese verspilling

Foto Ervins Strauhmanis CC BY

Het is al ruim twee decennia een jaarlijks terugkerend ritueel: de Europese Rekenkamer, die de EU-uitgaven controleert, keurt de Europese begroting af, dit jaar alweer voor de 22e keer. De Rekenkamer kwam op basis van een steekproef tot een foutenpercentage van 3.8%, terwijl de grens op 2% ligt. Omgerekend gaat het om 5.5 miljard die niet nuttig besteed wordt. Geen gering bedrag, maar mogelijk gaat het om nog meer geld. Alex Brenninkmeijer, lid van de Rekenkamer, stelt namelijk dat de steekproef een “vlooienspel” is en veel te klein om écht iets zinnigs te kunnen zeggen over de risico’s. Hij pleit er daarom voor om de steekproef te vergroten, of de methodologie zo aan te passen dat het percentage ook iets zegt over in welke landen en bij welke projecten de risico’s het grootst zijn. Zo kunnen de lidstaten er daadwerkelijk lering uit trekken. Nederland zou zich achter Brenninkmeijer’s pleidooi moeten scharen, omdat dergelijke verspilling het draagvlak onder de Europese Unie wegneemt. Gezien Nederland voorop liep in de discussie over het Meerjarig Financieel Kader van de EU, ligt de bal al voor het doel.

vrijdag 14 oktober 2016, 15.10 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Walen stoppen CETA

De afronding van het handelsverdrag met Canada, CETA, staat op losse schroeven: het Waalse parlement, dat toestemming moet geven aan de federale overheid voor de ondertekening van het verdrag, weigert dat te doen. De Walen maken zich zorgen over de gevolgen van CETA voor onder meer publieke diensten en de landbouwsector. Het is een politieke primeur, want als de Belgische regering geen oplossing weet te vinden, kan het verdrag op 27 oktober niet volgens planning geratificeerd worden. Ondanks aanzwellend maatschappelijk protest en een storm aan brandbrieven van vakbonden en maatschappelijke organisaties deze week, stemde een meerderheid van de Tweede Kamer helaas wél in met CETA. Mijn collega Jasper van Dijk organiseerde gisteren daarom een spoedhoorzitting over het verdrag in een poging om de goedkeuring van CETA te stoppen. Een verslag van die bijeenkomst kun je hier terugvinden. Wat de SP betreft gaat de strijd tegen CETA door, en het nee van Wallonië is daarbij een belangrijke steun in de rug.

dinsdag 11 oktober 2016, 10.50 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Fifa voor de rechter

Een arbeider uit Bangladesh en de FNV dagen Wereldvoetbalbond FIFA voor de rechter. Als de FIFA het nalaat om binnen drie weken verbetering van de arbeidsomstandigheden in Qatar af te dwingen, waar in 2022 het WK voetbal wordt gehouden, zal de stap naar de rechter gezet worden. De FNV en Nadim Alam, die in Qatar heeft gewerkt als gastarbeider, eisen dat de bond toegeeft dat het een verkeerde keuze was om het wereldkampioenschap voetbal 2022 aan Qatar te geven zonder de garantie af te dwingen dat de mensenrechten van de honderdduizenden buitenlandse bouwvakkers worden gerespecteerd. De FIFA moet ook beloven alles te doen om in Qatar arbeidshervormingen af te dwingen, zoals afschaffing van het kafala-systeem, dat ervoor zorgt dat gastarbeiders volledig aan hun werkgever zijn overgeleverd. Ik ben zeer benieuwd of deze gang naar de rechter de FIFA aanzet tot handelen en zal deze zaak dan ook met veel interesse volgen.

maandag 10 oktober 2016, 16.03 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Loongolf gewenst

Foto Moyan Brenn CC-BY

Vandaag lanceerde de SP een heel belangrijk voorstel waarmee wij de verkiezingscampagne ingaan: we willen dat de laagste inkomens er 10% bijkrijgen. Dat geldt voor zowel de minima als de uitkeringsgerechtigden. Dit onversneden linkse en compromisloze plan verbetert de koopkracht van de laagste inkomensgroepen aanzienlijk, en dat is broodnodig, omdat de loonontwikkeling in Nederland al jaren stilstaat. Bovendien is aangetoond dat de koopkrachtverbetering van lage inkomensgroepen ook de economie ten goede komt, omdat deze groepen het extra geld relatief snel uitgeven. Het mes snijdt dus aan twee kanten. We willen dit plan financieren door de invoering van een miljonairsbelasting, zodat de sterkste schouders ook echt de zwaarste lasten dragen.

Hoewel onze premier maar al te graag zijn ogen sluit voor echte problemen onder gewone mensen – als hij ze niet al weggelachen heeft – is armoede een hardnekkig probleem in Nederland. Ons rijke land telt bijvoorbeeld maar liefst 400.000 kinderen die onder de armoedegrens leven. Het is tijd om dat probleem nu aan te pakken in plaats van de verschillen tussen arm en rijk in ons land almaar op te laten lopen, zoals dit kabinet de afgelopen jaren deed.

vrijdag 7 oktober 2016, 13.59 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

EU marchandeert met eigen waarden

Foto Europa Pont CC BY

Vandaag verscheen er een stuk van mijn hand in het AD over de situatie in Hongarije en Polen, dat ik in reactie op een opinie van minister Koenders schreef. Ik maak me ernstig zorgen over de stelselmatige ondermijning van de rechtsstaat en mensenrechten die in deze landen plaatsvindt, en ben van mening dat Koenders fermere stappen moet ondernemen. Tegelijkertijd vind ik dat de EU met de Turkijedeal niet het goede voorbeeld heeft gegeven. Je kunt het stuk hieronder teruglezen.
(meer…)

donderdag 6 oktober 2016, 15.36 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Overlevers atoombom op bezoek


Hibakusha in de Kamer

Vanmiddag hadden we bijzonder bezoek in de Tweede Kamer, namelijk Hibakusha. Dat zijn mensen die in Japan de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki hebben overleefd. Zij waren hier op uitnodiging van vredesorganisatie PAX en bepleitten een verbod op de inzet van kernwapens. De verhalen van deze overlevers over hun ervaringen in augustus 1945 hebben mijn geloof in de noodzaak van zo’n verbod alleen maar versterkt. Daarom hoop ik ook vurig dat Nederland later deze maand in de Verenigde Naties steun zal geven aan het starten van onderhandelingen die moeten leiden tot een verbod op deze waanzinnige wapens.

dinsdag 4 oktober 2016, 15.37 uur – alexander
Categorie: Algemeen, Harry leest

Surinamers in de polder verloot

De website Diaspora Nieuws (Dnieuws) heeft vijf gesigneerde exemplaren van de tweede druk van mijn boek ‘Surinamers in de polder’ verloot. De website, een digitale nieuwskrant voor en door de Surinaamse diaspora, gaf bezoekers tot 1 oktober de tijd om zich via Facebook aan te melden als vriend van de site om mee te dingen naar een gratis exemplaar van het boek. Naar eigen zeggen heeft de website er nu een aanzienlijk aantal vrienden bij. Dat is een goede zaak, want de website, zie deze link, is een interessante bron van informatie.

zondag 2 oktober 2016, 8.11 uur – Harry
Categorie: Harry in aktie

Stop de bommen op Aleppo!

Vrijdag demonstreerde ik met Amnesty International, Pax en Save the Children bij de Russische ambassade tegen het geweld in Syrië. In Aleppo zijn de afgelopen week 250 doden gevallen, vooral burgers.Ook ziekenhuizen en scholen worden gebombardeerd. Ooit had Oost Aleppo meer dan 20 ziekenhuizen, nu nog maar 6 waarvan er 2 operationeel zijn. Dit deel van de stad heeft 250.000 inwoners en nog maar 14 doktoren en die werken dag en nacht. De VN wil 600 zwaargewonden evacueren maar dat kan alleen als de bommen op Aleppo stoppen. Ook alle andere partijen die in Syrië geweld gebruiken, moeten een staakt-het-vuren respecteren. Alleen dan komt er ruimte voor onderhandeling over de toekomst van dit geteisterde land

donderdag 29 september 2016, 10.16 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Dichter bij de waarheid


Het eerdere rapport van de OVV over MH17

Gisteren kwam het JIT, het Joint Investigation Team, met de eerste resultaten van het strafrechtelijke onderzoek naar de aanslag op vlucht MH17. De bevindingen zijn klip en klaar. De belangrijkste is dat de Buk-installatie waarmee de MH17 werd beschoten uit Rusland kwam en na 17 juli 2014 snel terugkeerde. Emile Roemer reageerde als volgt op de onderzoeksresultaten: ‘Dit is voor de nabestaanden een belangrijke dag. Er is gedegen en zorgvuldig onderzoek gedaan. Een belangrijke fase in het strafrechtelijk onderzoek is nu afgesloten: de toedracht en de locatie van de aanslag op MH17 zijn vastgesteld. We zijn weer een stap dichterbij de waarheid. De fase waarin betrokkenen en verantwoordelijken moeten worden geïdentificeerd kan nu worden vervolgd. Nu de betrokkenheid van Rusland bij de aanslag is aangetoond mogen we van de Russen eisen dat zij meewerken aan het opsporen en berechten van betrokkenen en verantwoordelijken.’

Volgende pagina »