Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

vrijdag 22 mei 2015, 11.06 uur – alexander
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Tijd voor eerlijke etiketten

Eergisteren debatteerden we in de Tweede Kamer over de situatie in Israël en Palestina. Ik vroeg onder meer aandacht voor de kwestie van onjuiste labeling van producten uit de Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Die producten liggen in Nederlandse supermarkten met op het etiket Israël als herkomstland. Nederland pleit in EU-verband voor eerlijke informatie op de etiketten, maar dat vind ik onvoldoende en gaat veel te traag. Tijdens het debat riep ik minister Koenders van Buitenlandse Zaken daarom op om ook op nationaal niveau stappen te zetten. Nederland moet zich niet achter de EU verschuilen. Helaas doet de minister dat wel. Lees hier het recente rapport van SOMO over deze kwestie.

donderdag 21 mei 2015, 23.44 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

Onrust in Macedonië


Het zijn woelige tijden in Macedonië, een kandidaat-lidstaat van de EU. Het land kampt al een poos met onlusten: steeds vaker gaat de bevolking de straat op om zich uit te spreken tegen de corruptie en de politieke stilstand. Een maand zonder protesten begint zelfs uitzonderlijk te worden in het land dat tien jaar geleden nog een voorbeeld vormde voor de regio. In het afgelopen decennium is er echter een klimaat van wederzijds wantrouwen ontstaan tussen de regering en de oppositie, en zit het toetredingsproces volledig in een impasse.
(meer…)

woensdag 20 mei 2015, 18.21 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Marteling in Marokko

In Marokko is het wettelijk verboden om te martelen. Desondanks lopen arrestanten in het land groot gevaar gemarteld te worden. Dat staat in het rapport dat Amnesty International gisteren presenteerde. Volgens de mensenrechtenorganisatie is het tussen 2010 en 2014 ten minste 173 keer voorgekomen dat arrestanten in Marokkaanse cellen werden gemarteld. Ze werden onder meer bedreigd met verdrinking, verkrachting en geslagen. Deze praktijk staat haaks op uitlatingen door Marokkaanse autoriteiten, die ontkennen dat marteling op systematische wijze voorkomt. Ik maak mij hier grote zorgen over, te meer omdat er veel Nederlanders zijn die regelmatig in Marokko komen. Ik roep minister Koenders op hier bij zijn Marokkaanse collega’s aandacht voor te blijven vragen.

maandag 18 mei 2015, 13.59 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Langer blijven in Irak?

Minister Hennis van Defensie heeft in een interview gezegd dat het werk in Irak nog niet klaar is en dat de Nederlandse militairen er misschien wel langer moeten blijven. Ik vind dat een onverstandige uitspraak. De minister lijkt met haar woorden een Amerikaans verzoek tot verlenging uit te willen lokken. Mocht dat verzoek er daadwerkelijk komen, dan is het na haar woorden een stuk moeilijker om ‘nee’ te zeggen. Beter is het om eerst eens te evalueren wat de militaire inzet van de coalitie tegen ISIS oplevert. Is er gebied op ISIS terugveroverd? Nauwelijks. Is de steun voor ISIS afgenomen? Nauwelijks. Is een politieke oplossing dichterbij gekomen? Nauwelijks. Is de internationale aantrekkingskracht van ISIS afgenomen? Integendeel, zo lijkt het. ISIS is een groot gevaar voor de hele regio en daarbuiten maar de vraag of westers militair ingrijpen daarop het juiste antwoord is, lijkt maar niet te worden gesteld. Eén ding staat vast: deze Amerikaans geleide interventie past goed in het beeld dat ISIS wil creëren: het zijn de ongelovige westerlingen die de islam willen bevechten. Voor die strijd kunnen ze makkelijk jonge idealisten in het westen werven. Het westers militair optreden is daarom onderdeel van het probleem in plaats van de oplossing geworden, als je het mij vraagt. Alleen door de steun voor ISIS te laten afnemen (financieel, strijders, wapens) kan ISIS irrelevant worden gemaakt. Het alternatief is een permanente oorlog in het Midden-Oosten en grote problemen in Europa met terugkeerders.

dinsdag 12 mei 2015, 20.36 uur – alexander
Categorie: Algemeen, Harry reist, Harry schrijft

EU moet Armenië niet de rug toekeren


Deze week ben ik in Armenië, waar ik een Nederlandse delegatie leid tijdens een werkbezoek. Daarover later meer. Voorafgaand aan het bezoek schreef ik een opiniestuk over de relatie tussen de EU en Armenië, en de kansen die de toekomst biedt. Het stuk werd afgedrukt in een Armeense krant en staat hieronder te lezen:
(meer…)

maandag 11 mei 2015, 19.14 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Eenzaam vrijheidsfeest in Rusland

Afgelopen weekend vierde Rusland de overwinning van het Rode Leger op nazi-Duitsland 70 jaar geleden. Er werd groots uitgepakt. Het was de omvangrijkste vrijheidsparade in Moskou sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog. Na de parade was er een optocht ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, waar zo’n half miljoen Russen in meeliepen. In het verleden waren hier geregeld belangrijke westerse leiders bij aanwezig, maar dit jaar was anders. Vanwege de Russische inmenging in Oekraïne boycotten veel westerse politici de overwinningsparade. Alhoewel het begrijpelijk is dat stevige kritiek wordt geuit op Rusland vanwege de rol in Oekraïne, moet de vraag gesteld worden of dit soort boycots bijdraagt aan de broodnodige de-escalatie van het conflict tussen oost en west. Hoe dan ook doet het geen recht aan de rol die de Sovjet-Unie speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar liefst 25 miljoen mensen uit deze staat kwamen om het leven tijdens de oorlog. Dat indrukwekkende getal komt dicht in de buurt van de helft van het totale dodental van 60 miljoen.

zondag 10 mei 2015, 8.11 uur – Harry
Categorie: Harry bezoekt

in gesprek met uerkesh

Gisteren sprak ik met Wu’er Kaixi, beter bekend als Uerkesh, op een bijzondere locatie in Harderwijk; in het enige Oeigoerse restaurant in Nederland genaamd ‘Silkroad’. Uerkesh is op tournee door Europa om aandacht te vragen voor de mensenrechten in China, in het bijzonder in de afvallige regio Oost Turkestan, waar overwegend Oeigoeren wonen. Uerkesh is al actief sinds de studentenopstand in 1989 op het Plein van de Hemels Vrede in Peking waar naar schatting 2500-3000 doden bij vielen. Het was het grootste massale protest tegen de Communistische Partij van China sinds de revolutie van 1949. Honderdduizenden werden toen gearresteerd en China heeft Uerkesh nog steeds op de ‘most wanted’ lijst staan. We spraken over de ontwikkelingen in China sinds 1989 en de situatie in Oost Turkestan en Tibet, maar ook over Taiwan waar hij tegenwoordig woont. Hij wil zich in 2016 zelfs kandideren voor het Taiwanese parlement; niet voor de regerende Kuomintang en ook niet voor de Democratische Progressieve Partij (DPP) maar als onafhankelijk kandidaat. Ik ben zeer benieuwd hoe die verkiezingen voor zowel parlement als president gaan uitpakken en welke gevolgen dat heeft voor de ambities van Taiwan. Bijvoorbeeld met betrekking tot de wens om écht onafhankelijk te worden van China.

vrijdag 8 mei 2015, 7.17 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

Landbouwsubsidies misbruikt


Polsstokverspringen met Europese subsidie? Het kan, zo blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant. Uit een openbaar geworden database blijkt dat Europese landbouwsubsidies in 2014 terechtgekomen zijn bij een polsstokverspringvereniging, een golfclub en diverse kerken. Het gaat om niet geringe bedragen van respectievelijk 9000 euro, 42.000 euro en maar liefst 283.000 euro – en dat allemaal binnen het kader van bestaande regels. Voor de komende periode wil men een einde maken aan deze wanpraktijken. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft aangekondigd dat er strengere regels komen, om misbruik van Europees landbouwgeld te voorkomen. Dat klinkt leuk en aardig, maar bureaus die gespecialiseerd zijn in Europese subsidieaanvragen hebben al laten weten dat ze op zoek zullen gaan naar de mazen in het regelnet. Er is een veel simpelere en effectievere oplossing: halveer de Europese begroting en bouw die landbouwsubsidies af!

donderdag 7 mei 2015, 11.38 uur – Harry
Categorie: Algemeen

de boer op

Gisteren ben ik in Limburg de boer op gegaan. In het kader van mijn tijdelijke woordvoerderschap landbouw (o.a. megastallen) bezocht ik de biologische varkenshouder Johan Vullings (foto) in Horst. Daar kreeg ik uitleg over biologisch boeren, mestverwerking en het nieuw gemengd bedrijf. Boer Johan gebruikt voer dat zonder bestrijdingsmiddelen is gekweekt en zijn varkens lopen vrij uit en vertonen natuurlijk gedrag. Teveel varkens op elkaar in een megastal leidt tot varkensstress en zelfs maagzweren. Mestvergisting tot biogas klonk altijd mooi maar blijkt in de praktijk alleen met subsidie te kunnen en veel stankoverlast te bezorgen. De activisten die ik sprak, noemen mestvergisters ‘energiecentrales’ die niet thuishoren in een agrarisch gebied. Alle varkenshouders die ik sprak vrezen TTIP, het vrijhandelsverdrag EU-Amerika. Ze menen dat de Nederlandse markt straks wordt verpest met vleesproducten uit het buitenland die we zelf vanwege de lage standaard niet zouden willen maken. Ik heb veel opgestoken in dat mooie Limburg. Veel dank aan Paul Geurts en alle anderen die dit dagje mogelijk maakten.

maandag 4 mei 2015, 21.59 uur – Harry
Categorie: Algemeen

lof voor de EU-rekenkamer

Vandaag sprak ik met Alex Brenninkmeijer, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer. Brenninkmeijer was eerst tot grote tevredenheid onze Nationale Ombudsman en past zijn kritische houding nu toe op de besteding van Europees geld. Daar gaat veel mee mis. Gemiddeld 4,7% van de Europese begroting wordt ten onrechte uitbetaald omdat niet aan de regels is voldaan. De Europese Rekenkamer heeft voor de 20e keer een negatieve verklaring afgegeven over de EU-uitgaven. Brenninkmeijer heeft dus een punt als hij zegt dat de Rekenkamer misschien maar moet stoppen met de huidige wijze van controleren; er wordt kennelijk niets met de resultaten gedaan. Waarom dan een controle uitvoeren die al met al 80 miljoen euro per jaar kost? We gaan nog veel van Brenninkmeijer horen, op verschillende onderwerpen waar veel geld mee is gemoeid. Ik heb mijn waardering voor zijn werk vandaag dan ook niet onder stoelen of banken gestoken.

Volgende pagina »