Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

zaterdag 30 augustus 2014, 12.34 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Free Héla Boujneh!

Net als velen dacht ik dat Tunesië het enig overgebleven land was waar de Arabische lente de kans op succes werkelijk ging waarmaken. Toch zijn er ook in dat land barsten gekomen de laatste twee jaar in het oppervlakkige beeld van vooruitgang en een rechtvaardiger verdeling. De aanhouding van de Tunesische mensenrechtenactiviste Héla Boujneh, vermoedelijk omdat ze stelling heeft genomen tegen seksuele intimidatie door de politie, heeft dat positieve beeld een verdere deuk opgelopen. Activisten uit Tunesië vragen wereldwijd aandacht voor de dreigende veroordeling van Héla en klopten ook bij mij aan. Samen met Han ten Broeke (VVD) stelde ik daarom onderstaande vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken. Sluit je aan bij ons protest en teken de petitie voor vrijlating van Héla hier.

1. Bent u bekend met de aanhouding van de Tunesische mensenrechtenactiviste Héla Boujneh in de nacht van 24 op 25 augustus jl.?
2. Is het juist dat zij zonder opgaaf van redenen is vastgehouden en toegang tot een advocaat is ontzegd?
Is er een relatie tussen de aanhouding van Héla Boujneh en haar activiteiten tegen seksuele intimidatie door de Tunesische politie?
3. Bent u bereid bij uw Tunesische ambtsgenoot opheldering te vragen over het lot van Héla Boujneh?
4. Kan de Nederlandse ambassade een waarnemer sturen naar het proces tegen Héla Boujneh dat op 2 september aanstaande begint?
5. Wat is uw oordeel over de ontwikkelingen in Tunesië in de laatste twee jaar op het gebied van vrouwenrechten?
6. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het bezoek van de Tunesische minister van Buitenlandse Zaken aan Nederland?

zondag 17 augustus 2014, 16.58 uur – Harry
Categorie: Algemeen

op vakantie

Dit jaar heb ik het drukste reces ooit meegemaakt. De Kamer moest verschillende keren terugkomen voor briefings en vergaderingen. Het neerhalen van de MH17 maakte het ook noodzakelijk dat we informatie kregen en met de premier en minister konden overleggen. Ook de opkomst van de Islamitische Staat en de oorlog in Gaza heeft veel van mijn tijd gevraagd. Het reces is nog niet voorbij en daarom ga ik nog even op vakantie. 27 augustus kom ik weer terug. Tot die tijd is dit blog gesloten en worden er geen reacties meer geplaatst. Ik wens alle bezoekers een fijne vakantie en groet hen die alweer moeten werken.

woensdag 13 augustus 2014, 11.33 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Hoop voor de Yezidi’s

Gisteren ontving ik de vertegenwoordiger van Nederlandse Yezidi’s, Sheikh Sulaiman Ibramim, in de Tweede Kamer. Hij vroeg natuurlijk aandacht voor de massamoord die gaande is in Irak op zijn geloofsgenoten. Volgens Ibrahim is het aantal slachtoffers veel hoger dan in de westerse media wordt beweerd en verslechtert de situatie met het uur. Er zouden nu al tenminste 10.000 Yezidi’s zijn omgekomen en op het Sinjar-gebergte zitten er nog 35.000. IS heeft daarnaast honderden vrouwen tot slaaf gemaakt en zij worden verkocht op de markt van Mosul voor 200-300 euro. Ik denk inderdaad dat er in de westerse pers een te beperkt beeld van dit drama wordt geschetst en hoop dat de antwoorden die minister Timmermans morgen naar de Kamer stuurt meer duidelijkheid geven. Nederland moet doen wat het kan: als er transportcapaciteit voor humanitaire hulp nodig is, dan moeten we die snel leveren. Er is door Nederland en de EU geld vrijgemaakt voor humanitaire hulp en nu is het zaak dat die snel ter plaatse komt. De Koerden leveren een militaire bijdrage om de opmars van IS te stuiten en hebben een veilige corridor bevochten om de Yezidi’s uit het Sinjar-gebergte te laten ontsnappen. Om die reden heb ik de luchtaanvallen van de VS op IS-stellingen gesteund. Daarmee zijn nu veel mensenlevens gered. Gisteren drong ik bij minister Timmermans al aan op meer hulp voor de bedreigde minderheden in Irak. Die inbreng lees je hier:
(meer…)

dinsdag 29 juli 2014, 14.01 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry in aktie

Steun de slachtoffers in Gaza

Volgens het Rode Kruis zijn als gevolg van de wekenlange militaire campagne van Israël tegen Gaza inmiddels al ruim zesduizend Palestijnen gewond geraakt en zijn meer dan duizend mensen gedood. Het overgrote deel hiervan, ruim drie kwart, is burger. Verder zijn meer dan twintig medische faciliteiten beschadigd of vernield, zijn 215 duizend mensen ontheemd en zijn meer dan 195 duizend kinderen getraumatiseerd. Bovendien is in Gaza een dringend water tekort en een gebrek aan elektriciteit. Ziekenhuizen kunnen onvoldoende medische zorg leveren en de bevoorrading van de hulpbehoevenden in het gebied is een groot probleem. Dit alles heeft het Rode Kruis doen besluiten een girorekening te openen voor steun aan de slachtoffers van het grove geweld. Die steun is hard nodig. Bekijk hier de webpagina van het Rode Kruis over deze actie.

vrijdag 25 juli 2014, 22.34 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Gaza onder vuur

Door de continue aanvallen van Israël verslechtert de humanitaire situatie in Gaza in rap tempo. Mensenrechtenorganisaties constateren ondertussen dat Israël oorlogsmisdaden begaat. Dat mag overigens niet verbazen, want een grote meerderheid van de honderden slachtoffers is burger. Deze escalatie van geweld moet zo snel mogelijk stoppen. Daarom heb ik onderstaande vragen gesteld:
(meer…)

vrijdag 25 juli 2014, 14.22 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry speecht, Harry vraagt

MH17 DEBAT

Vandaag heb ik in het debat over het neerstorten van de MH17 waardering uitgesproken voor de waardige wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de eerste prioriteit: het naar Nederland halen van alle slachtoffers van de ramp met de MH17. Letterlijk heel Nederland leeft mee, zoals bleek donderdag en bij de dag van nationale rouw. Ik ga ervan uit dat ook in deze fase van het proces er alle aandacht is voor de nabestaanden. Lees hieronder mijn volledige bijdrage aan het debat:
(meer…)

vrijdag 18 juli 2014, 14.15 uur – Harry
Categorie: Algemeen

een nationale ramp

Vandaag hangen de vlaggen halfstok in Nederland en terecht. Volgens de laatste berichten zijn er 173 Nederlanders omgekomen bij de crash van vlucht MH17. Ook alle inzittenden uit andere landen zijn omgekomen. Volgens Amerikaanse autoriteiten is het vliegtuig uit de lucht geschoten. Minister Opstelten noemt dat ‘hoogstwaarschijnlijk’ en nader onderzoek moet de feiten uitwijzen. Wat vaststaat, is dat hier een ramp is gebeurd. Mocht blijken dat er inderdaad door pro-Russische rebellen is geschoten op een passagiersvliegtuig dan zal dit zeker gevolgen hebben. Wat nu past, is rouw en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. Dit is een nationale ramp.

woensdag 16 juli 2014, 11.49 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Eindelijk hulp voor heel Syrië

Tussen alle verschrikkelijke berichten uit het Midden-Oosten is er nu eindelijk goed nieuws voor alle miljoenen vluchtelingen in Syrië. De VN-Veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen waardoor er humanitaire hulp kan worden geboden aan vluchtelingen zonder toestemming van het regime van Assad. Dit betekent dat er nu ook hulp komt voor de vluchtelingen in gebieden die door de opstandelingen worden gecontroleerd. Vanuit Irak, Turkije en Jordanië mag de komende 180 dagen hulp worden aangevoerd aan 1,3 miljoen mensen die tot op heden geen toegang hadden tot medicijnen, voedsel en andere hulp. Rusland en China konden instemmen met de resolutie omdat verdere dreiging met sancties uit de eerdere tekst verdween. Dit is goed nieuws; zowel voor de vluchtelingen als voor de VN.

donderdag 10 juli 2014, 11.00 uur – Harry
Categorie: Harry vraagt

Staakt-het-vuren nu!

De raketten vliegen weer over en weer vanuit Gaza en Israël. Als reactie op de moord op drie Israëlische jongeren lijkt mij de beschieting van Gaza allesbehalve effectief. Israël heeft natuurlijk het recht zichzelf te verdedigen tegen raketaanvallen vanuit Gaza maar of de huidige acties nog ‘zelfverdediging’ zijn te noemen, mag worden betwijfeld. De aankondiging dat ‘Gaza moet worden overgenomen’ door de Israëlische minister van inlichtingen duidt erop dat een grondoffensief niet alleen wordt voorbereid maar ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Ik heb de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd hoe hij een dergelijke actie ziet. Hier is mogelijk sprake van een collectieve straf zoals omschreven in de Vierde Conventie van Geneve. Ook vraag ik hem om via de EU meer druk uit te oefenen op beide partijen om te komen tot een onmiddellijk staakt het vuren. Gezien de politieke en financiële betrokkenheid van de EU bij beide partijen, hebben we ook enig recht van spreken.
(meer…)

woensdag 2 juli 2014, 9.36 uur – Harry
Categorie: Harry bezoekt

herdenken en vieren

Gisteren bezocht ik in het Oosterpark in Amsterdam de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Er was een korte verstoring van de plechtigheid door jongeren die excuses eisen voor het Nederlandse slavernijverleden. Nederland heeft weliswaar ‘diepe spijt’ betuigd voor het slavernijverleden maar uit angst voor compensatie nooit excuses gemaakt. Dat gebeurde wel in de VS, in Australië en in Nieuw Zeeland, om maar enkele voorbeelden te noemen. Nederland zou die voorbeelden moeten volgen. Franc Weerwind, voorzitter van de organisatie van de herdenking, riep de politiek ook op om van 1 juli een nationale feestdag te maken. Daar is ook wel wat voor te zeggen. De afschaffing van de slavernij was een bevrijding voor de tot slaaf gemaakte Afrikaners en in Nederland wonen veel van hun nazaten. Laat de discussie hierover maar komen, zou ik zeggen.

Volgende pagina »