Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

dinsdag 6 december 2016, 20.20 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Gewond Goud


De documentairemakers

De documentairemakers Mustafa Hadziibrahimovic en Sanne Vermaas willen graag een documentaire maken over het zitvolleybalteam van Bosnië en Herzegovina. Daarom zijn ze een crowdfunding actie begonnen. In de documentaire willen de filmmakers de strijd en vechtlust van de spelers van de Bosnische nationale zitvolleybalploeg laten zien. Die vechtlust is overigens al vaak beloond, want het Bosnische team wint de ene na de andere finale. De meeste spelers van het team zijn in de Bosnische oorlog van 1992-1995 zwaar gewond geraakt door een mortiergranaat of een mijn. Sommigen waren toen nog kinderen. Na zo’n traumatische ervaring moesten ze hun leven weer oppakken. Voor sommigen bracht zitvolleybal uitkomst. Ik vind deze documentaire een heel mooi initiatief en steun het daarom van harte. Als jij dit ook wilt steunen, kun je hier lezen hoe dat kan.

zaterdag 3 december 2016, 11.09 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Eindelijk onderzoek


Soekarno, de eerste president van de Republiek Indonesië

Na jaren aandringen is het kabinet overstag gegaan. Er komt een groot wetenschappelijk onderzoek naar het geweld tijdens de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Het onderzoek richt zich nadrukkelijk niet alleen op het geweld dat is gebruikt door Nederlandse militairen, maar ook op dat van de kant van Indonesische onafhankelijkheidsstrijders. Ook wordt gekeken naar de rol van politici en justitie. Het is goed dat het onderzoek er eindelijk komt en dat het een breed onderzoek wordt. Het is belangrijk dat veteranen niet aan de schandpaal worden genageld, want wat mij betreft geldt hier primair een politieke verantwoordelijkheid. Ik hoop en verwacht verder dat dit onderzoek een opmaat naar erkenning zal zijn. Het zal naar verwachting jaren duren voordat er een eindresultaat ligt. Hopelijk komt de hele waarheid naar buiten en kan dan eindelijk dit donkere hoofdstuk uit onze geschiedenis worden gesloten.

vrijdag 2 december 2016, 14.08 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Papua petitie

Verschillende Papua organisaties, waaronder Free West Papua, zijn al geruime tijd bezig met het verzamelen van handtekeningen om een debat in de Tweede Kamer mogelijk te maken. Zij willen aan de kaak stellen dat Nederland de inwoners van West-Papua 55 jaar geleden zelfbeschikking heeft beloofd, maar dat het zover nooit is gekomen. In de petitie wordt de Nederlandse regering verzocht zich hard te maken om de schending van de mensenrechten in West-Papua onmiddellijk te stoppen en dat op korte termijn opnieuw een referendum wordt georganiseerd. Een referendum waarbij de oorspronkelijke bewoners van West-Papua kunnen aangeven of zij daadwerkelijk kiezen voor aansluiting bij Indonesië of dat zij kiezen voor onafhankelijkheid. Ik steun deze petitie van harte en roep iedereen op datzelfde te doen. Hier kun je de petitie tekenen. Nog niet overtuigd? Bekijk dan dit filmpje waarin ik het belang van de petitie uitleg.

woensdag 30 november 2016, 9.52 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Samenwerken ja, uitbreiden nee

Foto .CK CC BY-NC-ND

Vandaag spreken we in de Tweede Kamer over de uitbreiding van de EU. Wat de SP betreft moeten we een pas op de plaats maken en eerst de politieke crisis binnen de EU oplossen. Daarnaast moeten we werk maken van alternatieve samenwerkingsvormen, die soms de voorkeur verdienen boven lidmaatschap. De onderstaande opinie werd gisteren in het Reformatorisch Dagblad gepubliceerd, en geeft mijn inbreng van vandaag weer.
(meer…)

maandag 28 november 2016, 15.51 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Diplomatieke schavuiten


Ambassade Suadi-Arabië

Donderdag is er een debat over de immuniteit die geldt voor buitenlandse diplomaten in Nederland en waar regelmatig misbruik van wordt gemaakt, soms zelfs in ernstige mate. Voorbeelden zijn er genoeg. In december 2013 raakte een Afghaanse diplomaat bijvoorbeeld betrokken bij een verkeersruzie. Justitie oordeelde dat de Afghaan, die rake klappen uitdeelde, eigenlijk vervolgd diende te worden voor mishandeling en vernieling. Maar vanwege diplomatieke onschendbaarheid ging hij vrijuit. Bizar is een incident in Groot-Brittannië in 1984. Toen werd vanuit de Libische ambassade het vuur geopend op een groep demonstranten. Een Britse agente kwam daarbij om het leven. De dader is nooit vervolgd. Dit ondanks omsingeling van de Libische ambassade door de Londense politie en alle diplomatieke betrekkingen die Groot-Brittannië met Libië verbrak. Bekendere voorbeelden zijn verkeersboetes voor diplomaten die nooit betaald worden. Tijdens het debat zal ik minister Koenders van Buitenlandse Zaken oproepen om meer werk te maken van het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van diplomaten die hun macht misbruiken. Ook zal ik het Verdrag van Wenen, waar de immuniteit in geregeld is, ter discussie stellen.

woensdag 23 november 2016, 10.32 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry speecht

Is de wereld veiliger in 2017?

Met die vraag opende ik de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken vandaag. Het is de laatste begroting van dit kabinet en dus ligt het voor de hand om te evalueren of het internationale beleid en de Nederlandse bijdrage daaraan effectief zijn geweest. Ik ben daar niet positief over. Het conflict in Irak en Syrië wordt over de hele regio verspreid en komt onze kant op via terug kerende strijders. Aan de oostzijde van Europa zien we conflict en opgelopen spanning, mede veroorzaakt door de houding van het westen. De verkiezing van Trump tot president van de VS maakt de zaken nog ongewisser. Lees hieronder mijn hele tekst:
(meer…)

dinsdag 22 november 2016, 16.13 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Geen Europees Openbaar Ministerie

Foto Sarah Hina CC BY-NC

Afgelopen zomer werd er in de Tweede Kamer een belangrijke motie aangenomen: Nederland zou zich verzetten tegen de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EOM). De VVD zette als eerste zijn handtekening onder deze motie. Uit een brief die gisteren naar de Tweede Kamer werd verstuurd, blijkt echter dat de VVD-minister van Veiligheid en Justitie Van de Steur voornemens is het EOM alsnog te steunen. De minister vraagt de Kamer zelfs om een “hernieuwde afweging” te maken over een aangepast voorstel voor het EOM. De kern van het voorstel blijft echter recht overeind: een Europese instelling zal zich straks mogen bemoeien met ons strafrecht. Het Nederlands OM is daar bepaald niet blij mee. Bovendien wordt er binnen Europees verband hardop gesproken over het feit dat het EOM een opmaat zou zijn naar een Europese politie, Europese rechtbanken en ga zo maar door. Dat betekent nog meer bevoegdheidsoverdracht, nu en in de toekomst.

De SP heeft zich altijd verzet tegen het EOM en is bijzonder ontstemd over deze draai van het kabinet. Natuurlijk moet fraude in internationaal verband worden aangepakt, want criminelen houden zich immers niet aan de landsgrenzen. Maar daar hebben we helemaal geen EOM voor nodig: betere samenwerking tussen de lidstaten, internationale organisaties zoals Europol en Eurojust versterken, en het anti-fraude bureau OLAF naar behoren toerusten, vormen daartoe de oplossing.

Mijn collega Michiel van Nispen zal alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de Tweede Kamer haar rug rechthoudt en niet akkoord gaat met het EOM.

zondag 20 november 2016, 7.11 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Marteling in Rusland

Amnesty International publiceerde eerder deze maand een artikel waarin forse kritiek wordt geuit op de Russische autoriteiten. Het artikel gaat over gewetensgevangene Ildar Dadin, die zou zijn gemarteld. De mensenrechtenorganisatie stelt dat er veel indicaties zijn dat marteling in Rusland gebruikt wordt om elke vorm van oppositie de kop in te drukken. Ik heb hier de volgende vragen over gesteld:

(meer…)

vrijdag 18 november 2016, 13.49 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Egyptische ngo’s aan banden

In Egypte staat het maatschappelijke middenveld al jaren onder grote en bovendien toenemende druk. Begin deze week werd er een wet aangenomen door het parlement die het werk van ngo’s in feite onder controle van de regering plaatst. In de wetgeving is vastgelegd dat bizarre, jarenlange gevangenisstraffen opgelegd kunnen worden als de regels niet worden nageleefd. Egyptische ngo’s stellen dat met deze wet hun het werk onmogelijk wordt gemaakt. Tijdens de begrotingsbehandeling volgende week met minister Koenders van Buitenlandse Zaken zal ik hier aandacht voor vragen, want het is van groot belang dat de internationale gemeenschap zich hier tegen uitspreekt.

vrijdag 18 november 2016, 11.49 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Lessen van het referendum

Foto David Verdugo CC BY-NC-ND

Het is een interessante en belangrijke bevinding: de meeste mensen die op 6 april tegen het Oekraïneverdrag stemden, deden dat niet uit afkeer jegens de EU. Opvallend, want ten tijde van het referendum werd de nee-stem vaak juist geduid als anti-Europees sentiment van de vox populi. Dit blijkt uit het Nationaal Referendum Onderzoek 2016. Volgens hoofdonderzoeker Kristof Jacobs van de Radboud Universiteit hebben kiezers oprecht geprobeerd de vraag op het stemformulier te beantwoorden. De stemmotieven van kiezers hadden veelal te maken met bepaalde opvattingen over Oekraïne en Rusland. Zo vreesden veel nee-stemmers EU-lidmaatschap, en waren zij kritisch over samenwerking met Oekraïne vanwege de hoge corruptie in het land. Ik vind het geruststellend om te lezen dat kiezers daadwerkelijk over het onderwerp hebben nagedacht en gestemd, en niet per se wilden afrekenen met het kabinet of Brussel.

Verder opmerkelijk is dat uit het onderzoek blijkt beide kampen er maar mondjesmaat in geslaagd zijn om hun argumenten over te brengen. Dat geldt met name voor het ja-kamp. Er is de laatste tijd veel kritiek op iedereen die zegt dat politici “het beter uit moeten leggen”, maar kennelijk hebben ze in dit geval juist steken laten vallen. Daar moeten we allemaal lessen uit trekken, en dat geldt ook voor mijn partij. Een volgende keer moet het dus nog beter!

Volgende pagina »