Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

vrijdag 18 juli 2014, 14.15 uur – Harry
Categorie: Algemeen

een nationale ramp

Vandaag hangen de vlaggen halfstok in Nederland en terecht. Volgens de laatste berichten zijn er 173 Nederlanders omgekomen bij de crash van vlucht MH17. Ook alle inzittenden uit andere landen zijn omgekomen. Volgens Amerikaanse autoriteiten is het vliegtuig uit de lucht geschoten. Minister Opstelten noemt dat ‘hoogstwaarschijnlijk’ en nader onderzoek moet de feiten uitwijzen. Wat vaststaat, is dat hier een ramp is gebeurd. Mocht blijken dat er inderdaad door pro-Russische rebellen is geschoten op een passagiersvliegtuig dan zal dit zeker gevolgen hebben. Wat nu past, is rouw en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. Dit is een nationale ramp.

woensdag 16 juli 2014, 11.49 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Eindelijk hulp voor heel Syrië

Tussen alle verschrikkelijke berichten uit het Midden-Oosten is er nu eindelijk goed nieuws voor alle miljoenen vluchtelingen in Syrië. De VN-Veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen waardoor er humanitaire hulp kan worden geboden aan vluchtelingen zonder toestemming van het regime van Assad. Dit betekent dat er nu ook hulp komt voor de vluchtelingen in gebieden die door de opstandelingen worden gecontroleerd. Vanuit Irak, Turkije en Jordanië mag de komende 180 dagen hulp worden aangevoerd aan 1,3 miljoen mensen die tot op heden geen toegang hadden tot medicijnen, voedsel en andere hulp. Rusland en China konden instemmen met de resolutie omdat verdere dreiging met sancties uit de eerdere tekst verdween. Dit is goed nieuws; zowel voor de vluchtelingen als voor de VN.

donderdag 10 juli 2014, 11.00 uur – Harry
Categorie: Harry vraagt

Staakt-het-vuren nu!

De raketten vliegen weer over en weer vanuit Gaza en Israël. Als reactie op de moord op drie Israëlische jongeren lijkt mij de beschieting van Gaza allesbehalve effectief. Israël heeft natuurlijk het recht zichzelf te verdedigen tegen raketaanvallen vanuit Gaza maar of de huidige acties nog ‘zelfverdediging’ zijn te noemen, mag worden betwijfeld. De aankondiging dat ‘Gaza moet worden overgenomen’ door de Israëlische minister van inlichtingen duidt erop dat een grondoffensief niet alleen wordt voorbereid maar ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Ik heb de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd hoe hij een dergelijke actie ziet. Hier is mogelijk sprake van een collectieve straf zoals omschreven in de Vierde Conventie van Geneve. Ook vraag ik hem om via de EU meer druk uit te oefenen op beide partijen om te komen tot een onmiddellijk staakt het vuren. Gezien de politieke en financiële betrokkenheid van de EU bij beide partijen, hebben we ook enig recht van spreken.
(meer…)

woensdag 2 juli 2014, 9.36 uur – Harry
Categorie: Harry bezoekt

herdenken en vieren

Gisteren bezocht ik in het Oosterpark in Amsterdam de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Er was een korte verstoring van de plechtigheid door jongeren die excuses eisen voor het Nederlandse slavernijverleden. Nederland heeft weliswaar ‘diepe spijt’ betuigd voor het slavernijverleden maar uit angst voor compensatie nooit excuses gemaakt. Dat gebeurde wel in de VS, in Australië en in Nieuw Zeeland, om maar enkele voorbeelden te noemen. Nederland zou die voorbeelden moeten volgen. Franc Weerwind, voorzitter van de organisatie van de herdenking, riep de politiek ook op om van 1 juli een nationale feestdag te maken. Daar is ook wel wat voor te zeggen. De afschaffing van de slavernij was een bevrijding voor de tot slaaf gemaakte Afrikaners en in Nederland wonen veel van hun nazaten. Laat de discussie hierover maar komen, zou ik zeggen.

maandag 30 juni 2014, 10.56 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry speecht

Mensenrechten hoeksteen

Vandaag staat in het teken van het mensenrechtenbeleid van Nederland. De hele dag debatteren we hierover in de Tweede Kamer. Ik pleit er in mijn inbreng voor dat mensenrechten de hoeksteen van het buitenlands beleid blijven. Ook vraag ik aandacht voor de ernstige mensenrechtenschendingen in onder meer Egypte en Indonesië. Hieronder kun je mijn hele inbreng lezen:
(meer…)

vrijdag 27 juni 2014, 14.42 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Gewetensgevangenen Indonesië moeten vrij

Recent kwamen berichten naar buiten dat de Molukse onderwijzer en politiek activist Johan Teterissa zou zijn mishandeld. Teterissa is gewetensgevangene en zit een jarenlange celstraf uit. Eerder al, in april, werd een groep activisten gearresteerd tijdens een vreedzame demonstratie ter herdenking van de onafhankelijkheidsverklaring van de Zuid-Molukken. Nederland heeft goede betrekkingen met Indonesië. Ik vind dat minister Timmermans deze goede relatie moet gebruiken om te pleiten voor vrijlating van alle gewetengevangenen. Daarom heb ik, samen met mijn collega van de PvdA, de volgende vragen ingediend:
(meer…)

woensdag 25 juni 2014, 15.49 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Steun eerlijk kinderpardon!

Vandaag werd er op het Plein in Den Haag gedemonstreerd voor een eerlijk kinderpardon. Het kabinet besloot in 2012 weliswaar tot een kinderpardon, maar inmiddels is duidelijk dat honderden kinderen buiten deze regeling vallen. VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children, Kerk in Actie, Stichting LOS en Stichting INLIA voeren campagne om dit recht te zetten. Zij willen een eerlijk kinderpardon. Dat wil ik ook. Daarom heb ik, net als 35.000 anderen, de petitie van de vijf organisaties alvast ondertekend. Doe jij dat ook? De petitie is hier te vinden.

dinsdag 24 juni 2014, 15.26 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Papuavlag ook hier verboden

Aanstaande zaterdag is het Veteranendag. Onderdeel hiervan is het defilé, dat deze keer door Koning Willem-Alexander en premier Rutte wordt afgenomen. Jaar na jaar was er geen bezwaar dat de vlag van de Papua’s, de Morgenstervlag, tijdens het defilé werd gevoerd. Maar dit jaar is het anders. De organisatie van de Veteranendag heeft besloten het dragen van de Morgenstervlag te verbieden. Erger nog, minister Hennis van Defensie heeft aangegeven achter deze beslissing te staan. Ik ben het hier helemaal niet mee eens, onder andere omdat het respectloos is naar onze eigen geschiedenis en het kwetsend is voor de Papua’s die in Nederland wonen. Het komt ook over als een knieval voor Indonesië. Samen met de ChristenUnie heb ik daarom onderstaande vragen gesteld aan de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken:
(meer…)

vrijdag 20 juni 2014, 15.05 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

WEDUWEN WACHTEN TE LANG

Vorig jaar trof Nederland een regeling om weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in Indonesië een schadevergoeding uit te betalen. De advocaat van de Indonesische weduwen beschuldigt de staat ervan dit bewust te vertragen. Twee weduwen die mogelijk voor een schadevergoeding in aanmerking zouden komen, zijn inmiddels overleden. Haast is daarom geboden. In onderstaande vragen roep ik de minister van Buitenlandse Zaken daartoe op:
(meer…)

woensdag 18 juni 2014, 14.04 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

INZET VAN DE KRIJGSMACHT

Vandaag bespreken we in de Tweede Kamer de parlementaire procedure rondom het zwaarste besluit dat de politiek kan nemen: het uitzenden van Nederlandse militairen. In de loop der jaren is een praktijk gegroeid waarbij het kabinet het parlement vooraf informeert over een besluit tot uitzending van de krijgsmacht, waarna het parlement al dan niet steun hieraan uitspreekt. Het kabinet vindt dat bij bondgenootschappelijke verplichtingen deze procedure, de artikel 100-procedure, niet zou gelden. Daar ben ik het niet mee eens. Ook bij uitzendingen op basis van artikel 5 van het NAVO-verdrag moet de Kamer vooraf geïnformeerd worden. Daarom roep ik de minister vandaag op om ook bij NAVO-uitzendingen de artikel 100-procedure toe te passen.

Volgende pagina »