Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

donderdag 18 september 2014, 10.32 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

Ten aanval!

Op de voorpagina van dagblad Trouw staat vandaag te lezen dat Nederland een flinke bijdrage wil leveren aan de strijd tegen IS, namelijk F-16’s en wapenleveranties. Morgen wordt dit in de ministerraad besproken, maar het lijkt daar niet op problemen te gaan stuiten omdat VVD en PvdA dit steunen. Tijdens het debat vorige week heb ik mij al duidelijk tegen de Amerikaanse militaire campagne uitgesproken. In een opiniestuk dat ik voor regionale dagbladen schreef doe ik dat opnieuw. Hier kun je het artikel lezen.

maandag 15 september 2014, 21.37 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

Referendum Schotland

Vandaag werd ik gebeld door persbureau Reuters met de vraag of ik overeenkomsten zag tussen het referendum over Schotse onafhankelijkheid van donderdag aanstaande en het Nederlandse referendum over de Europese Grondwet. ‘Die overeenkomsten zijn treffend’ zei ik meteen.

Ten eerste zijn tegenstanders van onafhankelijkheid ervan uitgegaan dat ze dit referendum met groot gemak zouden winnen. De peilingen maakten de voorstanders overmoedig. Ten tweede zijn de voorstanders op grond daarvan veel te laat met een actieve campagne begonnen. Nu probeert men een inhaalslag te maken, vermoedelijk te laat. Ten derde bedienen de tegenstanders van onafhankelijkheid zich nu van bangmakerij: Schotland gaat failliet, de pensioenen gaan eraan, Schotland mag niet in de EU etc. Dat bangmakerij averechts werkt, bleek wel in Nederland. Bij ons zou zonder Europese Grondwet ‘het licht uitgaan’(minister Brinkhorst) Europa uiteenvallen net als Joegoslavië (minister Donner) maar van dat alles is niets gebleken. Tel daarbij op dat de Britse premier Cameron naar Schotland afreisde om campagne te voeren terwijl hij daar bepaald niet geliefd is en je hebt een cocktail die wel móet leiden tot een meerderheid voor onafhankelijkheid.

Mijn commentaar aan Reuters was dan ook: men heeft kennelijk niets geleerd van de referenda op het vasteland. Mocht de Schotse bevolking ‘ja’ zeggen tegen onafhankelijkheid dan zijn de dagen van Cameron geteld. We zullen het snel weten.

vrijdag 12 september 2014, 0.02 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

Opvallers in de nieuwe Commissie

‘De meest politieke Commissie ooit’, zo werd het team dat Juncker samenstelde voor de Europese Commissie gisteren genoemd. De samenstelling van zijn team lijkt inderdaad erg politiek. Enkele opvallende verschijningen:

Frans Timmermans wordt de ‘rechterhand’ van Juncker en commissaris regulering. Vanuit die functie kan hij een halt toeroepen aan de Brusselse bemoeizucht en de lobby aan banden leggen. Daarnaast krijgt Timmermans ook fundamentele rechten in zijn portefeuille. We mogen van hem verwachten dat hij zich sterk zal maken voor homorechten in Oost-Europa en de positie van de Roma.

Saillant is ook de benoeming van voormalig financieel lobbyist Jonathan Hill. De Brit mag zich gaan bezighouden met de Europese banken. Zijn benoeming wordt gezien als cadeautje voor Cameron, die altijd scherp oog houdt voor de belangen van de financiële sector. De Londense City mag zich in haar handjes knijpen.

Francisca Mogherini kreeg de door Timmermans begeerde functie van buitenlandchef. Een politieke keuze bij uitstek: Mogherini heeft nauwelijks politieke ervaring en is in tegenstelling tot veel andere commissarissen geen internationaal zwaargewicht. Dat betekent dat regeringsleiders veel vrijheid zullen hebben om hun eigen koers te varen – en dat komt de meesten goed uit. Tenzij Mogherini zich laat influisteren door Timmermans.

Tot slot is de benoeming van Donald Tusk tot voorzitter van de Europese Raad om twee redenen interessant: ten eerste wordt daarmee het belang van Oost-Europa voor de Europese Unie erkend, en ten tweede heeft Tusk zich eerder in harde bewoordingen uitgesproken over de rol Rusland in het Oekraïneconflict. Dat roept de vraag op welke gevolgen zijn benoeming heeft in het streven naar een oplossing voor het conflict.

Juncker sprak zelf over zijn ‘winnend team’. Grote woorden, maar de vraag is wie de winnaars zullen zijn.

woensdag 10 september 2014, 20.46 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry speecht

Debat IS


(Foto: Vluchtelingen van het IS-geweld in Dohuk, Iraaks Koerdistan)

Vanavond voeren wij het debat met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de ontwikkelingen in Irak. De centrale vraag is welke steun Nederland zal geven aan de coalitie onder Amerikaanse leiding om IS te bestrijden. Ik ben zeer bevreesd dat de militaire campagne die nu vorm krijgt, bij zal dragen aan nog meer geweld. In mijn inbreng, die je hieronder kunt lezen, waarschuw ik daartegen.
(meer…)

dinsdag 9 september 2014, 23.33 uur – Harry
Categorie: Algemeen

president myanmar op bezoek

Gisteren had ik een opmerkelijk gesprek met Thein Sein, de president van Myanmar, het voormalige Birma. Ik vroeg hem naar het lot van de Rohingya’s, een moslimminderheid die wordt gediscrimineerd en met geweld verdreven. Mensenrechtenorganisaties melden al geruime tijd dat de overheid van Myanmar de andere kant op kijkt bij dat probleem. Volgens de VN zijn de Rohingya’s één van de meest vervolgde minderheden in de wereld. De president deed alsof het probleem niet bestond: de Rohingya’s zijn in zijn ogen migranten uit Bangladesh die gewoon burgerrechten kunnen krijgen. In de praktijk zijn ze echter vooral zonder staatsburgerschap en worden ze net als onder de junta van Birma ernstig onderdrukt. De belofte dat Myanmar alle politieke gevangenen vrij zou laten, was de regering nagekomen, zo meende de president. Amnesty International denkt daar heel anders over en na het gesprek overhandigde een collega enkele voorbeelden van politieke gevangenen waar AI actie voor voert. Nederland haalt de handelsbanden met Myanmar aan nu de sancties zijn opgeheven maar op het vlak van de mensenrechten is er in het land nog veel te doen.

maandag 8 september 2014, 14.22 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry in aktie

Actie tegen IS

Gisteren sprak ik in Amsterdam bij een actie tegen het duivelse IS dat in Irak en Syrië een bloedspoor trekt. De opkomst was bescheiden maar de eensgezindheid groot. IS vormt een bedreiging voor alle andersdenkenden in de regio en moet daarom worden bestreden. De steun die daarvoor wordt gegeven aan de regering in Bagdad en de Koerden in het noorden is daarom terecht. Ook de luchtaanvallen van de Amerikanen verdienen onze steun zolang ze bedoeld zijn om de religieuze minderheden die in IS-gebied wonen een kans te geven om te ontsnappen. Nederland zou zelf meer humanitaire hulp moeten bieden aan de Koerden die nu honderdduizenden vluchtelingen opvangen. Woensdag is er in de Kamer een debat over de opmars van IS en daar zal ik deze standpunten herhalen.

vrijdag 5 september 2014, 10.21 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Mansouri vrij

Vanochtend werd duidelijk dat Iran de Nederlands-Iraanse mensenrechtenactivist Abdullah al-Mansouri heeft vrijgelaten. Zijn zoon heeft dat laten weten. Na acht jaar cel is Mansouri nu eindelijk terug in Nederland. De mensenrechtenactivist werd in 2006 in Syrië aangehouden en uitgeleverd aan Iran. Dat land veroordeelde hem in 2007 ter dood wegens terroristische activiteiten. In 2009 werd zijn doodstraf omgezet in een jarenlange gevangenisstraf. De SP heeft regelmatig actie gevoerd om Mansouri vrij te krijgen. Gelukkig is dat nu gebeurd. Daar ben ik heel blij om.

donderdag 4 september 2014, 11.12 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Geen NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne

Vandaag begint in Wales een belangrijke NAVO-top. Dit was voor mij aanleiding om een opiniestuk te schrijven, samen met Emile Roemer. In het stuk stellen wij dat deze top aangegrepen moet worden om een duidelijk signaal af te geven, namelijk dat de belofte dat Oekraïne ooit tot de NAVO toe zal treden, moet worden ingetrokken. Hier kun je het opiniestuk lezen.

Update:
Donderdagavond was Emile Roemer bij Pauw te gast om het artikel nader toe te lichten. Hier is het fragment terug te zien.

woensdag 3 september 2014, 9.36 uur – alexander
Categorie: Algemeen

Fiasco Afghanistan

Vandaag somt de Volkskrant de beloften op die president George W. Bush deed ten aanzien van Afghanistan begin 2002. Er zou vrede komen, door de opbouw van het Afghaanse leger. Er zou wederopbouw komen door betere infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. Er zou een goed functionerende overheid komen. En ten vierde zou er een stabiele economie komen. Van dat alles is weinig tot niets terecht gekomen terwijl de Amerikanen er toch meer dan 100 miljard Dollar aan hebben besteed. Dat is meer dan de Marshall-hulp voor heel Europa na de Tweede Wereldoorlog. De komende dagen is er een NAVO-top in Wales en die top markeert het einde van de Afghanistan-missie ISAF. Alle goede bedoelingen ten spijt, is het op een fiasco uitgedraaid. Tegen die achtergrond is het onzinnig om opnieuw een Nederlandse missie naar Afghanistan te sturen zoals het kabinet recent heeft voorgesteld. Westerse militairen kunnen van Afghanistan geen succes maken, dat zullen de Afghanen vooral zelf moeten doen.

In dit artikel op Trouw.nl spreek ik me uit tegen de Nederlandse deelname aan de nieuwe missie.

woensdag 3 september 2014, 9.26 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Pleidooi voor de-escalatie

Maandag werd ik geïnterviewd op BNR. Ik sprak me nadrukkelijk uit tegen nieuwe sancties tegen Rusland en tegen NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. Hier kun je het terugluisteren.

Volgende pagina »