Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

woensdag 7 oktober 2015, 18.20 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry bezoekt

Op bezoek bij Vrouwe Justitia

Deze week bezocht ik het Europees Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze Europese instelling bestaat uit drie rechtscolleges: het Hof van Justitie, het Gerecht, en het Gerecht voor Ambtenarenzaken. Het Hof van Justitie bewaakt de gelijke toepassing en interpretatie van het Europees Recht door de lidstaten. Het Gerecht behandelt voornamelijk zaken van particulieren en bedrijven, en het Gerecht voor Ambtenarenzaken beslecht geschillen tussen EU-instellingen en hun ambtenaren. Voor de drie Nederlandse rechters die ik sprak, Prechal, Van der Woude en Barents, was het een primeur dat er een Kamerlid op bezoek kwam.

Verschillende belangrijke en actuele thema’s kwamen aan bod, waaronder het Europees Openbaar Ministerie en de samenwerking tussen het Europees Hof van Justitie van de EU en het Europees Hof voor Rechten van de Mens in Straatsburg. Die twee hoven blijken in de praktijk veel contact te hebben en informatie uit te wisselen, hoewel de kranten soms anders doen geloven. De rechters waren daarnaast opvallend kritisch over de oprichting van nieuwe arbitragehoven die gepaard gaan met moderne handelsverdragen als CETA (EU-Canada) en TTIP (EU-VS). Het is volgens de drie maar zeer de vraag of deze controversiële hoven verenigbaar zijn met het Europees Recht. De controle van de interpretatie daarvan is nu een expliciete bevoegdheid van het Europees Hof van Justitie van de EU. Daar komt de uitspraak van het Hof, waarin de beschikking over de VS als ‘Safe Harbour’ voor onze persoonsgegevens, ongeldig verklaard is, nog bij.

Een ander thema dat te sprake kwam was de uitbreiding van het Gerecht, waar binnenkort 28 nieuwe rechters zullen toetreden, om de hoge werkdruk te verminderen. Het Europees Hof van Justitie van de EU behandelt namelijk honderden zaken per jaar. De Nederlandse rechters plaatsten echter veel kanttekeningen bij deze uitbreiding; zo vreesde één rechter dat deze verdubbeling van rechters zou leiden tot ‘een Europees leger met 56 generaals’. Ook bestaat het risico dat de rechters zich teveel zullen specialiseren, wat de coherentie binnen de organisatie zal verminderen en de eilandjescultuur zal versterken. Een oplossing hiervoor is dat er gezorgd wordt voor voldoende doorstroom, aldus de rechters.

Ik vind het ontzettend belangrijk om in gesprek te blijven met de medewerkers van de Europese instellingen waarover in de Tweede Kamer gepraat wordt. Zonder direct contact dreigt het risico dat debatten zich teveel afspelen rondom een papieren werkelijkheid. Ik zal dan ook voorstellen dat de commissie Europese Zaken snel op werkbezoek gaat naar deze relevante instelling.

3 reacties »

 1. Vaste commissie Europese Zaken 1e Kamer;…..
  Vaste commissie Europese Zaken 2e Kamer……

  Beide commissies hebben hun eigen manier van werken.

  Alle deelnemenden daarvan ook in beeld gebracht.

  Goed om deze overzichten goed te kunnen bekijken,
  maar hun exacte manier van problemen aanpakken blijkt
  daar nog niet uit, maar ongetwijfeld zullen er uit de
  SP-gelederen vast ‘bekenden’ uit herkennen, die onge-
  twijfeld nog eens extra ‘voorlichting’ zullen willen
  geven, waardoor Brussel minder ‘abstract’ wordt, maar
  meer ‘werkelijkheid’ uit kan stralen.

  Een WERKBEZOEK zou dan ook zeer gewenst zijn om meer
  te begrijpen van visie én werkwijze.

  Mooi zo! Herhalen mét anderen! Succes!

  Madelief

  Reactie door Madelief — vrijdag 9 oktober 2015 @ 12:38

 2. 8 oktober 2015
  I.a.o. het Twitterbericht:
  Als het C.D.A. de enige politieke partij zou zijn binnen
  de oppositie van de huidige Tweede Kamer…..dan neemt
  het een haast agressief standpunt in.
  Immers ‘cellen’ zullen zich wel extra vermeerderen, met
  een ‘hemelse (?:) beloning”.

  TOORN ! Wat als de ‘TOORN’ uitbreekt en Nederland zich
  een ’straf’ ziet overkomen, waarover kennelijk tevoren
  geen moment zorgvuldig is nagedacht? 3 x raden.

  Er is op dit moment maar één ding primair:
  ervoor zorgen dat vluchtelingen ook de Nederlandse taal
  willen beheersen, zelfs als zij tijdelijk hier zijn.

  Relaties over en weer aanknopen kan slechts met een ge-
  meenschappelijk te spreken táál: dát maakt de tongen
  los!

  Madelief

  Reactie door Madelief — zondag 11 oktober 2015 @ 16:06

 3. Toen ik jaren geleden merkte dat men aanstuurde op karaktermoord, heb ik vrijwillig meegewerkt aan een psychologische evaluatie. Voor alle duidelijkheid, daar kwam niets uit dat mijn kijk op de realiteit zou kunnen beinvloeden.

  Dat men nog altijd probeert om karaktermoord te plegen zegt mij dat men niet tevreden is met de diagnose zoals die nu zwart op wit staat.

  Dat neemt niet weg dat men actief bezig is om karaktermoord te plegen op een klokkenluider.

  Het zit tussen uw oren wanneer u zaken op mij projecteert waar geen sprake van is.
  Wellicht ziet u dingen die er niet zijn?

  Ik hoef u er toch zeker niet op te wijzen dat dit een politiek forum is?

  Reactie door rob de kuster — donderdag 15 oktober 2015 @ 06:38

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie