Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

dinsdag 21 februari 2017, 19.25 uur – Harry
Categorie: Algemeen

Papieren tijger

Vanavond debatteert de Tweede Kamer, voorlopig voor het laatst, over de uitslag van het Oekraïnereferendum, en de wijze waarop het kabinet daarmee is omgegaan. De SP heeft een succesvolle nee-campagne gevoerd, en er vervolgens op gehamerd dat het verdrag van tafel moet, omdat een meerderheid van de kiezers tegen stemde. Helaas is Rutte zijn eigen gang gegaan, en heeft hij een juridische verklaring bedongen in Brussel, die de zogenaamde zorgen van de kiezers over het akkoord weg zou moeten nemen. Hij is daarbij voorbij gegaan aan het feit dat men nee zei tegen het héle verdrag, en niet slechts tegen bepaalde onderdelen. Bovendien is de juridische verklaring een papieren tijger, omdat zij niets verandert aan het verdrag. De Raad van State schrijft bovendien dat de reikwijdte van de verklaring stopt bij Oekraïne, omdat zij alleen getekend wordt door de lidstaten, en niet door Oekraïne zelf. Mijn oordeel is duidelijk: deze verklaring doet op geen enkele wijze recht aan de uitslag van het referendum. Lees hieronder mijn inbreng tijdens het debat:

Voorzitter. Voorlopig voor de laatste keer spreken we in de Tweede Kamer over de ratificatie van het associatieverdrag met Oekraïne. Vandaag zullen alle partijen kleur moeten bekennen, en een definitief oordeel moeten vellen of zij wel of niet akkoord kunnen gaan met de wijze waarop het kabinet de uitslag van het referendum heeft afgehandeld. Wat de SP betreft is het glashelder: wij keuren de juridische verklaring, die een papieren tijger is, af. Wat ons betreft doet zij geen recht aan de uitslag van het referendum.

Krap een jaar geleden stemde 61% van de opgekomen kiezers tegen het Oekraïneakkoord. In plaats van meteen een intrekkingswet naar de Kamer te sturen, koos het kabinet ervoor om koehandel te gaan drijven in Brussel over enkele zogenaamde zorgen die bij de kiezer zouden leven. Dat mag sympathiek klinken, maar het is allerminst zuiver; immers draaide de vraag om het aangaan van een diepe politieke en economische associatie tussen de EU en Oekraïne, en hebben kiezers geen enquête ingevuld over eventuele zorgen die zij zouden hebben. Bent u voor of tegen het associatieakkoord met Oekraïne, daar kwam de referendumvraag op neer. Het reduceren van het fundamentele nee dat op deze vraag volgde tot een paar zorgen die wel even weggepoetst konden worden met een slinkse truc, is geen teken van betrouwbaarheid. Sterker, het ondermijnt het vertrouwen van de kiezer, zowel in de landelijke als Europese politiek. Stoppen met de ratificatie, of het nee meteen terzijde schuiven en doorgaan, waren tenminste heldere reacties geweest.

Nu zitten Kamer en kiezer opgescheept met een juridische verklaring die niet ondertekend zal worden door Oekraïne. Want, zo schrijft de regering, het gaat hier “over onderwerpen waarover de besluitvorming aan de zijde van de Europese Unie en haar lidstaten ligt”. Ik blijf me daarover verbazen. Want één van de zorgpunten die wordt genoemd in de juridische verklaring is het belang dat gehecht wordt aan corruptiebestrijding.
Laat dit nu de belangrijkste reden zijn geweest voor mensen om tegen het verdrag te stemmen. Kan de premier nog eens reageren op het feit dat Oekraïne op geen enkele wijze formeel gebonden wordt aan het prioriteren van corruptiebestrijding, anders dan reeds was vastgelegd in het verdrag? Hoe geloofwaardig is het dat Oekraïne eigenaarschap voelt ten aanzien van de corruptiebestrijding die Nederland verlangt, als het land deze intentieverklaring niet hoeft te tekenen? De Raad van State merkte hier terecht over op dat “de juridische verbindendheid van het besluit zich strikt genomen niet uitstrekt tot Oekraïne.” Ofwel: voor Oekraïne verandert er dus helemaal niks, en de kiezer die zich zorgen maakte over corruptie heeft het nakijken.

Voor de overige punten geldt eveneens, zoals ik bij eerdere debatten heb aangegeven, dat de verklaring niets verandert aan de inhoud van het verdrag. Oekraïne blijft de mogelijkheid behouden om EU-lidmaatschap aan te vragen – dat was nooit formeel geregeld in het associatieakkoord, en de juridische verklaring legt Oekraïne geen strobreed in de weg. Mijn partij ging het erom dat met een dergelijk ambitieus associatieakkoord Oekraïne wel degelijk op allerlei manieren aansluiting zoekt met de EU via Europese wet- en regelgeving. Dat is een onomkeerbaar proces. Als het gaat om de andere zorgpunten, namelijk geen collectieve veiligheidsgaranties, geen arbeidsmigratie, en geen extra financiële steun, voegt de verklaring niets toe aan wat er reeds in het verdrag stond. Ondertussen komt Oekraïne wel gewoon in aanmerking voor financiële steun via bestaande EU-mechanismen, en wordt krachtens het akkoord ingezet op versterkte deelname van Oekraïne aan civiele en militaire operaties van de EU wat betreft crisisbeheer, ook binnen het GVDB. Erkent de premier dat deze juridische verklaring, eenzijdig ondertekend door de EU-lidstaten, niets verandert aan de inhoud van het verdrag, en dat de Raad van State ditzelfde oordeel velt als het gaat om de juridische reikwijdte ervan?

Er heerst nog onduidelijkheid over de gevolgen van de Brexit voor het akkoord. De regering schrijft dat dit nog geen onderwerp van bespreking is geweest. Maar allicht kan de premier mogelijke scenario’s schetsen wat betreft de gevolgen voor het Oekraïneakkoord als één lidstaat de Unie en daarmee het verdragennetwerk verlaat. Graag een reactie.

Voorzitter, ik had de uitkomst van het maandenlange overleg tussen Nederland en de andere lidstaten teleurstellend genoemd als ik niet van tevoren lage verwachtingen had gehad. Want wat de SP betreft was de enige zuivere optie geweest om direct een intrekkingswet naar de Kamer te sturen. Nu worden mensen bevestigd in hun gevoel dat in Brussel alles wel te regelen valt met een glimlach en een achterkamertjesdeal. De trein dendert gewoon voort, net als na het grondwetreferendum. Het kabinet heeft kortom een belangrijke kans gemist om te laten zien dat Nederlandse burgers wel degelijk zeggenschap hebben over de kant die het opgaat met Europa. Dat zal de premier nog wel gaan voelen tijdens de verkiezingen van 15 maart.

14 reacties »

 1. Met een land met Nationalisten,
  die ieder normaal denkend mens
  als Neo-Nazi zou omschrijven,
  behoor je geen zaken te doen

  Google op afbeeldingen “Ukraine Nationalist”.

  Hetzelfde geldt voor de Baltische staten.

  Nazies haten Russen.
  Daarom moeten de Russische buurlanden
  bij het Politieke Europa en de NATO.

  Zelfs de Opperbevelhebber van het Ukrainse
  Leger zegt het.
  Er zijn geen reguliere Russische Troepen
  in de Ukraine.

  https://www.youtube.com/watch?v=iNx2DvY3qaw

  Waarom is dat geen nieuws voor “onze”
  gelijkgeschakelde neo liberale
  en Russen hatende MSN.

  Reactie door Jay — dinsdag 21 februari 2017 @ 20:48

 2. Helaas Harry zoals al ééns gesteld, heb jij eerder met de EU grondwet, en nu weer met het Oekraïne referendum glashelder aangetoond dat de Democratie een farce is
  (geworden) in dit land.

  Ondertussen wordt dit land weer bestookt met manipulaties en propaganda, het gaat gewoon fantastisch.

  Men gaat voorbij aan de onmacht die velen voelen, in vaak diep morele kwesties, onderstaand artikel van Ronald van der Raak geeft een goed beeld.

  http://www.joop.nl/opinies/strijden-kletsende-klasse

  Zag gisteren Sonja Barend bij de DWWD haar (ontroerende) verhaal doen, over dat haar vader op tweejarige leeftijd werd weggevoerd om nooit meer terug te keren.
  Over wat de invloed van gebeurtenissen eerder in je leven van invloed kunnen hebben op de rest van je leven.

  https://www.youtube.com/watch?v=Ti6qhk3tX2s

  The numbers don’t decide
  Your system is a lie
  The river running dry
  The wings of a butterfly
  And you may pour us away like soup
  Like we’re pretty broken flowers
  We’ll take back what is ours
  Take back what is ours

  One day at a time

  Reactie door Tom — woensdag 22 februari 2017 @ 08:32

 3. Het RTL debat: De presentatie van Roemer had wat krachtiger gemogen, maar wat hij zei was OK.

  Afgezien van de passage over sancties naar Rusland. Men kan een tijd verontwaardigd doen over de annexatie/ hereniging van de Krim, maar waarom maatregelen voorstaan die absoluut ineffectief zijn?

  Hoe lang wil de heer Roemer die sancties volhouden?

  - De krim is Russisch nu, en dat gaat de eerste 500 jaar niet veranderen.

  - De bewoners zijn met zeer grote meerderheid (90+ %) overtuigd Russisch staatsburger.

  - De economie van de Krim is ondanks de boycots sinds de hereniging verdubbeld, en de bevolking heeft niet te maken met IMF bezuinigingen

  - Het is er veilig

  - De sancties hebben, itt prognoses van 2014, weliswaar ongemak gebracht (zowel bij ons als bij de Russische bevolking), maar Rusland is er economisch veel zelfstandiger uitgekomen.

  - De sfeer van vijandelijkheid en angstzaaien jaagt het defensiebudget omhoog, en geeft apartheidsstaatjes als Estland en Letland veel te veel invloed in het NATO veiligheidsbeleid.

  - Die zgn ´Visegrad´ -as, met Zweden erbij, is een echo vande laatste kruistochten (die niet in Palestina plaatsvonden: het westerse RK en later ook het protestantse christendom vs. de orthodoxe landen. Belichaamd in het Zweeds- Pools- Litouwse Hanzerijk, dat helemaal tot de zwarte zee reikte (afgezien van een smalle Turks/ tataarse kuststrook).

  Nu hebben in Oost Europa historische sentimenten een veel langere levensduur, en zonder dit mee te nemen laten we ons misbruiken in een geopolitiek spel waar de deelnemers niet eens goed meer weten waar het ook al weer om ging.

  Reactie door Rootman — maandag 27 februari 2017 @ 09:48

 4. De conclusie is dat het doorgaan met sancties slechts symboolpolitiek kan zijn.

  Symboolpolitiek hebben we tegenwoordig al méér dan genoeg; het leidt slechts tot afstand tussen bevolking en regering/ volksvertegenwoordiging.

  En ´een signaal afgeven´ aan Rusland? Dat zal ze vast doodsbang maken! Een beetje wel trouwens, want een groot deel van de Russische bevolking is inmiddels overtuigd dat ´het westen´ zeer onvriendelijk naar hen is. Dat leidt tot brede steun voor hun meer havik georiënteerde fracties. En ondanks dat het Russische defensiebudget slechts 1/ 10 van dat van de NAVO is slagen ze er aardig in die wapenwedloop bij te houden. Is dat de kant die we op willen?

  Reactie door Rootman — maandag 27 februari 2017 @ 10:06

 5. Graag zou ik ook, als dat zou kunnen, eens de mening
  van dhr Derk Sauer willen lezen, immers hij is vast
  goed op de hoogte.

  Madelief

  Reactie door Madelief, 799869 — maandag 27 februari 2017 @ 13:24

 6. De white helmets hebben voor hun documentaire een Oscar gekregen.

  In zo verre een oscar een beloning is voor acteertalent is dit zeker terecht, want een meerderheid in ´het westen´ ziet hen nog steeds als mensenredders.

  En dat terwijl de mensen in de door al qaida (in zijn Syrische incarnaties als al nusra, fateh al sham, al zinki etc.) of IS bezette, maar nu bevrijde gebieden nog nooit van hen gehoord hadden. Veel witte helmen deden dit als vrijwilligersbaantje naast hun reguliere job als jihadist. Deze club heeft honderden miljoenen (!) losgekregen ook van de nederlandse regering (waar blijven de kamervragen?). Er zijn wat ambulances voor gekocht die in hun glanzende nieuwheid in de propagandafilmpjes te zien zijn.

  Voor de rest gaat het geld naar het bewapenen en trainen van de terroristen:

  http://theduran.com/oscar-documentary-short-goes-isis-al-qaeda/

  https://www.youtube.com/watch?v=I8mA0h7dCKI

  https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M

  Reactie door Rootman — maandag 27 februari 2017 @ 18:29

 7. Rootman (4)

  Wat de Krim betreft ben ik het met u eens, dat dit schiereiland bij Rusland hoort. Ik heb het aldoor al vreemd gevonden dat Chroestjow het weg
  schonk aan Oekraïne en dat dit gebaar nu serieus wordt genomen door onze westerse wereld. De Krim is al honderden jaren Russisch gebied geweest en voor de meerderheid bevolkt door Russen.

  Ik ben het ook nog steeds niet eens dat Kosovo
  zelfstandig is geworden. Het is de bakermat van Servië. Tenminste het Noordelijk deel zou teruggegeven moeten worden aan Servië. Over de rest zou i.v.m. de Albanese meerderheid door middel van diplomatiek overleg een oplossing gevonden moeten worden. Tenslotte was Kosovo vóór de onafhankelijkheid een door de hele wereld erkende autonome provincie van Servië.

  Ten slotte nog een off-topic:

  Het doet mij goed dat de gemeente Den Haag een compensatie van 2.6 miljoen Euro geeft aan Joodse huizenbezitters. Het is eigenlijk hartverscheurend, dat diegenen die de dood in de vernietigingskampen hadden overleefd en zo smerig in Nederland werden behandeld, dit niet meer kunnen meemaken. Zij moesten hun verdriet
  en het op hun toegepaste immorele gedrag van de
  overheid meenemen in hun graf.

  Jan N

  Reactie door J Noort — maandag 27 februari 2017 @ 21:59

 8. Nederlandse inlichtingendiensten speelden info door aan de VS…

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/speelde-aivd-info-door-over-contact-tussen-russen-en-trump-dit-is-wat-we-weten~a4469163/

  Wat heeft dit te maken met ons landsbelang?

  Afgezien van het waarheidsgehalte van deze aantijging, is het doorspelen van dit soort informatie naar een oppositiepartij van een vreemde mogendheid niet een veel ernstiger vergrijp dan dat waarvan men nu Jeff Sessions van beschuldigt? (Hij was ook lid van het ´armed services committee´, en had als zodanig wèl bevoegdheden.

  Men kan een hekel hebben aan Trump vanwege vele geldige redenen.

  Maar als onze inlichtingendiensten zich laten betrekken bij een ´partisan´ conflict: Moeten daar geen serieuze kamervragen over gesteld worden???

  Reactie door Rootman — donderdag 2 maart 2017 @ 17:27

 9. Rusland was niet betrokken bij de Amerikaanse verkiezingen.

  In de laatste dagen voor de val van Aleppo in Syrië zaten circa 337 US special forces in de val.
  Ik had begrepen dat ze bereid waren om zich over te geven , maar dat ze vreesden dat ze dan gedood zouden worden.

  Na bemiddeling zijn deze Amerikaanse special forces als eerste door de Russen geëvacueerd.
  Waarschijnlijk was alle diplomatieke activiteit tussen Rusland en de US mbt deze situatie.

  Ook dit ligt zeer gevoelig.
  Een lek is ongewenst.

  Maar het lijkt er op dat dit nu tot ernstige misverstanden gaat leiden. Dan is het beter om nog maar één keer voor klokkenluider te spelen.

  Bij deze.

  Reactie door rob de kuster — donderdag 2 maart 2017 @ 23:29

 10. Alweer een incident wat duidelijk maakt hoe gevaarlijk het zonder bewijs demoniseren van Rusland, Assad, Iran etc. kan zijn:

  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-donald-trump-hacking-us-election-act-of-war-collective-defence-nato-commander-donald-trump-uk-a7609551.html

  Deze NAVO generaal stelt dat het veronderstelde* hacken van de DNC computers en het mogelijk** resulterende nadeel voor Clinton een ´act of war´ is in cyberspace; een van de 5 gebieden waar op tegenwoordig oorlog gevoerd kan worden, hij was informatie nog vergeten. Hij suggereert het mogelijk inroepen van artikel 5…

  Zeer gevaarlijk want:

  * Er is nog geen spatje bewijs voor dat hacken geleverd.

  ** En als men ooit met een paar dunne aanwijzingen zouden komen is er geen enkele aanwijzing dat dit enig verschil uitgemaakt zou hebben.

  Als ze niet op corrupte wijze Sanders opzij geschoven hadden ten gunste van een zeer zwakke, gecompromiteerde en uitermate onsympathieke kandidate was Trump nu vermoedelijk geen president.

  Maar niet huilen over gemorste melk. Zelfs president Obama heeft de laatste maanden zeer vals gespeeld door opdracht te geven Trump af te tappen en te zoeken naar enig materiaal over contacten met Rusland:

  http://theduran.com/obama-wiretapped-trump/

  Blijkbaar gaat iedereen over grenzen heen tegenwoordig; allemaal niet zo´n probleem, tenzij meneer de generaal er dit soort lethale consequenties aan wil verbinden:

  Wie kent de ins en outs van de NATO procedures: wie beslist of het oorlog is en in hoeverre. Wie weet die dingen nog, en hoe kan men dingen voorkomen?

  Misschien waren de spanningen ooit wel eens hoger, maar toen wisten de generaals de risico´s en tot op zekere hoogte wat ze deden , terwijl momenteel slechts TOTALE IDIOTEN het beleid lijken uit te maken!

  Reactie door Rootman — zaterdag 4 maart 2017 @ 17:38

 11. Team Trump had reeds een aanval op Iran willen uitvoeren.
  Iemand heeft een stokje tussen die spaken gestoken.

  Veel van de onvrede nu is daar op gebaseerd.

  Reactie door rob de kuster — zondag 5 maart 2017 @ 12:15

 12. “The Great Gatsby 2.0″ en de “Monkey Trial 2.0″

  https://deleesclubvanalles.nl/book-review/de-zondvloed/

  De ongemakkelijke vragen die ook nu weer niet gesteld worden, afgedekt onder een glimmende laag teflon.

  Maar ook de “banaliteit van het kwaad”, het Eigmann-isme binnen het ambtenaren apparaat en het rechtssysteem.

  Dan nog de wegkijkende massa, die de metaforen van de Joodse raden hun gang laten gaan.

  Het lijkt tijd te worden voor plan B.

  (Moest een paar weekenden geleden een schip wegleggen in een zeehaven bij onze zuiderburen.
  Ergens achteraf waar tientallen vrachtauto’s geparkeerd stonden, de oostblok chauffeurs moesten er hun behoefte doen in de bosjes. Slaves you are.)

  https://www.youtube.com/watch?v=QV_9pn7MGUo

  Reactie door Tom — dinsdag 7 maart 2017 @ 15:33

 13. https://www.bnr.nl/cookiewall?target=%2Fradio%2Fbnr-de-wereld%2F10319592%2Fbye-bye-van-bommel

  Helder verhaal Harry, misschien ook leerzaam voor de journalistieke orde.
  Wegkijken en niet benoemen, of er over heen l*llen levert uiteindelijk een hoop ellende op die voorkomen had kunnen worden.

  Iets wat bij hij onderwerp defensie ook gebeurt, men heeft het bijna nooit over wat de gevolgen van het te voeren (rampzalige) beleid voor de mensen die bij defensie werken of gewerkt hebben, zijn.

  Het “pang pang” beleid gaat de schaamte voorbij, voordat je het weet zat er toch een kogel in het gebroken geweertje, waarmee de politiek zich “stom”verbaasd in hun eigen voet gaat schieten.

  Sommige mensen vergeten niet Harry, en dat is maar goed ook.

  https://www.youtube.com/watch?v=rO5LOH0w1q0

  Reactie door Tom — vrijdag 10 maart 2017 @ 12:15

 14. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/04/de-psychopolitiek-van-het-neoliberalisme

  Bio Politiek ——– Psyscho politiek. Van Maidan tot Rotterdam.

  Twee vechtende algoritme, die elkaar tegen aan het komen zijn op het geopolitieke slagveld.

  Ajax tegen Oysseus, het dataïsme die als Trojaans paard via Shimmering and Spells ons alle vrijheden afpakt.
  Met een glimlach wordt uiteindelijk als we niet meer “nuttig” zijn voor onze almachtige heerser Het Kapitaal, ons leven beëindigd.

  Want elk dogma heeft een eindstation.

  En inderdaad alleen idiotie kan ons redden als breekijzer, zoals bijv. Dali het voorstelde via het surrealistisch imperialisme.

  Maar ook nederigheid, als tegenpool van het kunstmatige teflon.

  Reactie door Tom — zondag 12 maart 2017 @ 11:12

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie