Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

dinsdag 8 november 2016, 20.27 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry reist

Trump of Clinton?

Vandaag zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die ik namens de OVSE waarneem. Ik ben in Maryland, waar kiezers wel 19 keer hun stem kunnen uitbrengen. In meerdere Amerikaanse staten worden de presidentsverkiezingen namelijk gecombineerd met andere verkiezingen, bijvoorbeeld voor rechters, maar ook referenda. Kiezers in Maryland moeten soms lang wachten om hun stem uit te kunnen brengen. Een uur wachten is niet ongebruikelijk.

Het is spannend wie de verkiezingen zal winnen, al wijzen peilingen vaak in de richting van Hillary Clinton. De peilingen tonen gelijkenis met de verkiezingen vier jaar geleden, toen president Obama het opnam tegen zijn Republikeinse opponent Romney. Mijn laatste taak als waarnemer tijdens deze lange verkiezingsdag is om aanwezig te zijn bij het tellen van de stemmen. Kort daarna zal de winnaar bekend worden. Daarna zullen we zien wat er waargemaakt wordt van de vele beloften aan de kiezer.

zondag 6 november 2016, 22.46 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry reist

Op verkiezingswaarneming in de VS

Foto Darron Birgenheier CC BY-SA

De komende dagen ben ik in Washington om daar namens de OVSE de presidentsverkiezingen waar te nemen. Dinsdag zijn die verkiezingen maar veel mensen hebben al gestemd. In sommige staten kun je tot 45 dagen eerder stemmen. In enkele staten kun je per post of email stemmen. De kieswet verschilt hier per staat waardoor het kan gebeuren dat iemand (een veroordeelde bijvoorbeeld) in de ene staat wel en in de andere staat niet mag stemmen. Ruim 6 miljoen eerder veroordeelden mogen niet stemmen. 3 miljoen van hen heeft de straf al wel uitgezeten. De OVSE is overigens niet overal welkom: in 13 staten staat de wet geen internationale waarnemers toe. Hoe dan ook: het worden spannende verkiezingen.

zondag 14 augustus 2016, 21.09 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry reist

Hoe gevaarlijk Is Donald Trump?

Tijdens mijn reis door de VS in de afgelopen vier weken heb ik de verkiezingsstrijd tussen Trump en Clinton op de voet kunnen volgen. Volgens sommigen moet Clinton worden opgesloten wegens leugens over haar email-verkeer. Anderen menen dat Trump de gevaarlijkste man ter wereld is. Dat laatste zou zo zijn omdat hij speelt met de gedachte om kernwapens in te zetten tegen ISIS en aangezien hij NAVO-bondgenoten niet wil helpen bij een eventuele aanval van de Russen zolang ze zelf niet voldoende aan defensie uitgeven. Hilarisch werd het toen er openlijk aan het verstand van Trump werd getwijfeld en tientallen prominente republikeinen openlijk afstand van The Donald namen. In de peilingen loopt Trump averij op maar of hem dat ook werkelijk kansloos maakt, is te betwijfelen. Ik heb ook Amerikanen gesproken die niet zo in de feiten geïnteresseerd zijn en die vinden dat Trump het toch allemaal maar mooi zegt. Verrast ben ik door de brutale bedelmailtjes die ik zelf van Trump krijg. Bijna dagelijks vraagt deze steenrijke Amerikaan mij om een donatie. ‘Put your money where your mouth is!’ heb ik een keertje terug gemaild. Zijn reactie? Geen.

maandag 22 februari 2016, 9.44 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry reist

Op bezoek in mooi Suriname

Deze week ben ik in het mooie Suriname; het land waar ik verliefd op ben. Behalve het bezoeken van vrienden en het genieten van natuur en cultuur, zal ik er gesprekken voeren met collega-parlementariërs in De Nationale Assemblee, een bezoek brengen aan de Anton de Kom Universiteit en mijn boek ‘Surinamers in de polder’ promoten op een openbare bijeenkomst op 26 februari. In Suriname kom je drie eeuwen Nederlandse geschiedenis tegen. Alle sporen van kolonialisme, slavernij en de moeizame dekolonisatie zijn er nog zichtbaar. Alleen al daarom is het land een bezoek waard. Misschien moet mijn volgende boek gaan over Nederlanders in Suriname want steeds meer van hen weten dit tropische paradijs zo te waarderen dat ze er zijn gaan wonen.

donderdag 28 mei 2015, 22.01 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry reist

Geheime diensten aan het werk

Vandaag bezoek ik in Brussel een interparlementaire bijeenkomst over effectieve controle op inlichtingendiensten. De kritiek is dat ze onnodig en ongericht veel inlichtingen verzamelen en dat klokkenluiders over misstanden bij de diensten (Assange, Snowden) vogelvrij zijn. Betere controle is nodig omdat de diensten zich niet altijd aan de wet houden. In Oostenrijk worden zelfs geheim agenten en telecombedrijven voor de rechter gesleept. We zouden dat in Nederland misschien ook maar eens moeten doen.

dinsdag 12 mei 2015, 20.36 uur – alexander
Categorie: Algemeen, Harry reist, Harry schrijft

EU moet Armenië niet de rug toekeren


Deze week ben ik in Armenië, waar ik een Nederlandse delegatie leid tijdens een werkbezoek. Daarover later meer. Voorafgaand aan het bezoek schreef ik een opiniestuk over de relatie tussen de EU en Armenië, en de kansen die de toekomst biedt. Het stuk werd afgedrukt in een Armeense krant en staat hieronder te lezen:
(meer…)

dinsdag 28 april 2015, 14.09 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry reist

Koenders in de VN


Koenders speekt de VN toe

Gisteren sprak minister Koenders van Buitenlandse Zaken de VN-conferentie over nucleaire ontwapening, waar ik momenteel bij aanwezig ben, toe. Hij stelde dat de internationale gemeenschap de ambitie moet hebben om alle kernwapens de wereld uit te bannen, al werd daar aan toegevoegd dat de huidige geopolitieke situatie niet bevorderlijk is voor ontwapening. Hij doelde natuurlijk op de crisis tussen het westen en Rusland. Ook stelde de minister gefrustreerd te zijn met de trage ontwapening. Er zijn op dit moment nog zo’n 16.000 kernwapens in bezit van negen landen, vooral van de VS en Rusland. Deze frustratie deel ik zonder meer. Wat de opmerking van de minister over de geopolitieke situatie betreft, ben ik juist van mening dat de oplopende spanningen met Rusland aantonen dat nucleaire ontwapening juist nu van het grootste belang is. Hier kun je de speech van de minister lezen.

maandag 27 april 2015, 20.38 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry reist

VN over kernwapens

Vandaag en morgen ben ik bij de VN-vergadering over kernwapens. Veel VN-lidstaten zijn aangesloten bij het Non Proliferatie Verdrag dat streeft naar kernontwapening en afspraken bevat over kernenergie. Het gaat niet goed met de kernontwapening; er wordt zelfs gesproken over modernisering van de arsenalen. Op deze vergadering, die eenmaal in de vijf jaar wordt gehouden, worden de ontwikkelingen besproken. Naast delegaties van ministers en permanente vertegenwoordigers bij de VN, zijn er ook parlementariërs, wetenschappers en non-gouvernementele organisaties uitgenodigd. Gisteren was er een manifestatie van ngo’s die streven naar een kernwapenvrije wereld. Daar waren veel activisten uit Japan bij; het enige land dat de vernietigende werking van kernwapens in praktijk heeft ervaren. Zij verwachten veel van de VN. Ik hoop dat die verwachting waargemaakt wordt en dat stappen op weg naar verdere ontwapening worden gezet.

vrijdag 6 maart 2015, 11.26 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry reist

Mogherini ziet Europese eenheid over Oekraïne

Vandaag ben ik bij de interparlementaire conferentie over het EU buitenlands en veiligheidsbeleid in Letland. Hoofdspreker is Federica Mogherini, Hoge Vertegenwoordiger van de EU. Ze ziet Europese eenheid in het beleid inzake het conflict in Oekraïne. Ook zegt ze dat de EU nooit de confrontatie met Rusland zal zoeken. Ik vroeg haar of zij die Europese eenheid denkt te kunnen behouden als er verdergaande sancties komen en nu er in de VS wordt gepleit voor militaire steun aan Oekraïne. Mogherini erkende dat er verschillen van opvatting zijn maar dat de EU in januari unaniem heeft ingestemd met het uitbreiden van de sancties. Daar was ik niet van onder de indruk. Op buitenlands beleid moet nu eenmaal met unanimiteit worden besloten maar in Frankrijk worden serieuze vraagtekens geplaatst bij het sanctiebeleid. Over de Amerikaanse discussie inzake militaire steun zei ze niets. Opmerkelijk genoeg beweerde ze dat het Frans-Duitse initiatief om tot een overeenkomst met de strijdende partijen te komen, volledig met haar was afgestemd. Het had er toch alle schijn van dat de EU in Minsk buitenspel stond. De toekomst zal leren of er werkelijke Europese eenheid is en blijft. Eerst zien, dan geloven.

zaterdag 15 november 2014, 16.42 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry reist

Elke vluchteling is anders

Gesprek met yezidische vrouw die ontsnapte aan ISIS


Vandaag bezocht ik twee vluchtelingenkampen in Arbat, een stadje in Iraaks Koerdistan. Daar sprak ik met vluchtelingen, hulpverleners en bestuurders. Hoewel het aantal vluchtelingen dat wordt opgevangen indrukwekkend is, zo’n 2 miljoen op 4,5 miljoen bewoners van Koerdisch gebied, bleken er ook punten van zorg. Gehandicapte kinderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben en 1 deken per vluchteling begint krap te worden met de naderende winter. Bij Arbat is er een kamp voor Syrische vluchtelingen en een voor binnenlandse vluchtelingen. De verantwoordelijkheid en de zorg verschilt tussen beide kampen. UNHCR is internationaal verantwoordelijk maar dat levert volgens de Koerden en internationale NGO’s onnodig veel bureaucratie op. Die klacht zal ik bespreken met Stichting Vluchteling die via International Rescue Committee actief is, ook in Arbat.

Volgende pagina »