Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

vrijdag 7 oktober 2016, 13.59 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

EU marchandeert met eigen waarden

Foto Europa Pont CC BY

Vandaag verscheen er een stuk van mijn hand in het AD over de situatie in Hongarije en Polen, dat ik in reactie op een opinie van minister Koenders schreef. Ik maak me ernstig zorgen over de stelselmatige ondermijning van de rechtsstaat en mensenrechten die in deze landen plaatsvindt, en ben van mening dat Koenders fermere stappen moet ondernemen. Tegelijkertijd vind ik dat de EU met de Turkijedeal niet het goede voorbeeld heeft gegeven. Je kunt het stuk hieronder teruglezen.
(meer…)

maandag 29 augustus 2016, 20.44 uur – Harry
Categorie: Harry schrijft

Tweede druk ‘Surinamers in de polder’

Vorige week is de tweede druk van ‘Surinamers in de polder’ verschenen. De eerste druk was in een half jaar tijd uitverkocht. De tweede druk verschilt van de eerste omdat nu het levensverhaal van Diane Vlet is opgenomen. Zij is geboren in Onverwacht en kreeg van haar Arowakse moeder een inheemse opvoeding. Ik ben enorm blij met de opname van het interview met Diane. Het verhaal van de inheemse Surinamers ontbrak in het boek en met de geschiedenis van Diane Vlet is het boek completer geworden. In het najaar wil ik samen met andere auteurs en organisaties van inheemse Surinamers, een bijeenkomst organiseren speciaal gericht op de inheemse bevolking van Suriname. Er is een toegenomen belangstelling voor de inheemse bevolking van Suriname. De grote belangstelling voor het boek ‘Indiaans verhaal’ van Reinier Artist was veelzeggend. Diane Vlet zei in het interview dat ik met haar had dat ze alles wil doen om de indianen zichtbaar te maken. Daar ga ik haar een handje bij helpen.

donderdag 7 juli 2016, 12.20 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

Boos op Blair


Het Nederlandse Irak-rapport uit 2010

Na jaren onderzoek en het nodige politieke gesteggel werd gisteren eindelijk het Irak rapport van de Britse commissie Chilcot gepubliceerd. De bevindingen ervan zijn vernietigend. Het maar liefst 2,6 miljoen woorden tellende rapport concludeert onder andere dat de Britse regering koos voor interventie voordat alle vreedzame opties waren uitgeput; dat de ernst van de bedreiging die de massavernietigingswapens van Irak vormden door premier Blair werd gepresenteerd met een stelligheid die niet gerechtvaardigd was; dat Blair beloofde hoe dan ook steun aan de VS te geven; dat het VK door gebrek aan steun voor militaire actie het gezag van de Veiligheidsraad van de VN heeft ondermijnd; dat de planning voor na de val van het regime van Saddam Hoessein geheel en al ontoereikend was; dat de omstandigheden waarin werd besloten dat er een juridische basis was verre van toereikend waren.
(meer…)

woensdag 6 juli 2016, 10.17 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

NAVO-top zet Rusland verder onder druk

Voor regionale kranten en voor opiniewebsite Joop.nl schreef ik een stuk over de NAVO-top in Polen, die aanstaande vrijdag begint. Daarin stel ik dat wie de bredere context beschouwt, ziet dat het westen de afgelopen jaren geen kans onbenut heeft gelaten om de Russen te provoceren. Verder lezen? Dat kan hieronder:
(meer…)

vrijdag 24 juni 2016, 16.01 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

Brexit biedt kansen

Foto malavoda CC BY-NC-ND

Gisteren schreven de Britten geschiedenis en vandaag is een historische dag: voor het eerst in de geschiedenis verlaat een lidstaat de EU. Met de Brexit verliest de EU een grote en belangrijke onderhandelingspartner: het VK ijverde als geen ander voor de versterking van nationale soevereiniteit van lidstaten, en vormde daarmee een sterke tegenmacht ten aanzien van landen die verdergaande Europese inmenging en federalisering bepleiten. De belangrijkste les van dit referendum is dat er meer onderhandelingsruimte voor fundamentele verandering binnen de EU blijkt te zijn dan velen dachten: onder druk wordt alles vloeibaar. De SP vindt dat Nederland het Brexit-referendum moet aangrijpen om de fundamentele discussie over Europa te voeren, en legt alvast vier eisen op tafel. Nieuwsgierig? Lees dan hier het stuk dat mijn collega Dennis de Jong en ik schreven, gisteren gepubliceerd in Trouw.

dinsdag 7 juni 2016, 16.17 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

Leren van de mislukte ‘Oorlog tegen het Terrorisme’

Op uitnodiging van Internationale Spectator, het Clingendael Magazine voor Internationale Betrekkingen, schreef ik een reactie op de eerder gepubliceerde buitenlandvisie van VVD-collega Han ten Broeke. In het stuk hekel ik de steun voor de Amerikaanse War on Terror die uit het artikel van de liberaal blijkt. Een citaat:

“Het artikel van Ten Broeke slaat de plank echter volledig mis daar waar het verwordt tot een apologie voor het desastreuze militaire optreden onder leiding van de Verenigde Staten sinds de aanslagen van 9/11 – optreden dat overigens steeds opnieuw en soms zonder uitvoerige discussie is gesteund door Nederland. Wie, na vijftien jaar War on Terror, durft te beweren dat “de Amerikanen (…) telkens de kastanjes uit het vuur halen” en “het de Amerikanen (zijn) die terroristische organisaties in het belang van het Westen indammen”, heeft een paar belangrijke lessen gemist – lessen die leidend zouden moeten zijn bij het vormgeven van buitenlands beleid, zeker ten aanzien van het Midden-Oosten.”

Verder lezen? Klik dan hier.

donderdag 26 mei 2016, 15.51 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

Recordaantal miljonairs

Foto mihimaru CC BY-ND

Het blijft de olifant in de Kamer: terwijl het kabinet zichzelf op de borst klopt vanwege de aantrekkende economie, groeit de kloof tussen arm en rijk in Nederland aanzienlijk. Vandaag bleek uit CBS-cijfers dat Nederland een recordaantal van 108.000 miljonairshuishoudens kent, met een gemiddeld vermogen van maar liefst 3.2 miljoen euro. Sinds 2009 steeg het aantal miljonairs van 87.700 naar 107.700. Voor de goede orde: daar zit dus een financiële crisis tussen, waarin normaliter veel kapitaalvernietiging plaatsvindt en de ongelijkheid in een samenleving juist afneemt. Maar anno 2016 staan de Nederlandse miljonairs er beter dan ooit tevoren voor. Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen met zware schulden, en groeit de groep werkenden die te arm is om rond te komen. Nog altijd leven er ongeveer 400.000 kinderen in armoede – en dat in een land waar het aantal miljonairs de afgelopen jaren met een kwart toenam. Hoog tijd dat de regering de feiten eindelijk onder ogen ziet en alles op alles zet om de groeiende tweedeling in Nederland te bestrijden. Want een land waar de economische ongelijkheid groeit, is ook vatbaarder voor tal van andere negatieve ontwikkelingen in de maatschappij. Zeker in roerige tijden als deze is dat meer dan onwenselijk.

woensdag 18 mei 2016, 15.31 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

Polen bergafwaarts

Foto Markus Daams CC BY

Het Europees principe van rechtsstatelijkheid, waarin onder meer de scheiding der machten, onafhankelijke rechtspraak en grondrechten beschermd worden, wordt in Polen in rap tempo ondermijnd. Mede dankzij het invoeren van een wet waardoor de regering zich mag mengen in de publieke omroep zijn er al 114 journalisten ontslagen of gedegradeerd. In geen enkel ander land ter wereld nam de persvrijheid zo sterk af als in Polen afgelopen jaar. De macht van het constitutioneel Hof is ingeperkt, en de Poolse regering heeft ook aangekondigd grondwetswijzigingen door te willen voeren. Ook is de regering bezig om structureel partijgenoten op belangrijke maatschappelijke posities te positioneren. Niet voor niets gaf ratingbureau een negatief signaal af richting Polen vanwege het economische beleid dat de regering voert en de ontluikende constitutionele crisis. Ook het IMF waarschuwde dat de onrust in Polen investeerders afschrikt, en dat gezonde instituties een noodzakelijk element van een stabiele economie impliceren. Ik zal de druk op de regering opvoeren om uit naam van de Europese rechtsstatelijkheid Polen nauwlettend in de gaten te houden voordat de situatie escaleert.

zaterdag 30 april 2016, 10.28 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

Turkse repressie de grens over

Naar aanleiding van de arrestatie van columniste Ebru Umar schreef ik een opiniestuk. Daarin stel ik dat zolang vrijheid van meningsuiting en persvrijheid in Turkije onder vuur blijven liggen er geen sprake kan zijn van verdere toenadering tot de EU. Het is gepubliceerd in verschillende regionale dagbladen, waaronder het Eindhovens Dagblad. Hieronder kun je het stuk lezen.
(meer…)

maandag 28 maart 2016, 15.25 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry schrijft

PostNL bezorgt politieke duiding

Met nog maar anderhalve week te gaan voor het referendum over het Oekraïne akkoord zal minister van Binnenlandse Zaken Plasterk opnieuw verantwoording moeten afleggen over de rommelige gang van zaken. Het nieuwste incident in een reeks debacles betreft een flyer die vijftien gemeenten hebben meegestuurd met de stempassen voor het referendum van 6 april. De informatiefolder is samengesteld door PostNL, die de gemeenten met de folder naar eigen zeggen “een product” heeft verkocht. Sowieso is het onwenselijk dat een commercieel postbedrijf zich bezighoudt met informatievoorziening over het referendum in plaats van de overheid zelf. Maar daar komt nog bij dat de folder van PostNL eenzijdig en sturend is, waardoor kiezers op het verkeerde been worden gezet. Mijn collega Ronald van Raak heeft vragen gesteld over de kwestie, en wil ook een debat met minister Plasterk over de chaos die dit referendum van alle kanten omgeeft. Ik reken erop dat de minister regeringsverantwoordelijkheid toont en daar gehoor aan geeft, en roep u allen op om op 6 april te gaan stemmen!

Volgende pagina »